Kitaplar

Farklı Yönleriyle Endülüs Hadisçiliği (Hazırlayan: Sema Gül, Hadis Tetkikleri Dergisi, 2015, s. 159-165) Bedîüzzamân Saîd Nursî’nin Hadis Anlayışı ( Hazırlayan, Sema Gül, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,s. 145-154) Endülüs’te Hadis ve İbnü’l-Harrât el-İşbîlî, Gece Kitaplığı, Ankara, 2014, 2. Baskı.  Müspet ve Menfi İddialar ve Değerlendirmeleriyle Ebû Hanîfe, Gece Kitaplığı, Ankara, 2018, 3. Baskı.  Kaza Namazlarının Sünnetteki Yeri, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2015.  İslâm ve Toplum, Gece Kitaplığı, Ankara, 2017, 2. Baskı. Farklı Yönleriyle…

Read More