Tezler

 • DOKTORA TEZ DANIŞMANLIĞI
 1. Faısal AHMAD, Dârekutnî’nin el-İlzâmât ve’t-Tetebbu’unda Buhârî ve Müslim’in Şartlarına Göre Tashîh Yöntemi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2024. İndirebilirsiniz
 • YÜKSEK LİSANS TEZ DANIŞMANLIĞI
 1. İbrahim YILGINER, Halil b. Ahmed’in Kitabü’l-Ayn’da Hadisle İstişhadı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2021. İndirebilirsiniz
 2. Hafize BALIK, ‘El Öpme’ İle İlgili Rivayetlerin Tespit, Tahric ve Değerlendirmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2022. İndirebilirsiniz
 3. Ümit Kaya, Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye’nin hadis ilmi açısından değeri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2022. İndirebilirsiniz
 4. Servet HAYMA, Buhârî’nin el-Câmiu’s-Sahîh’inde geçen mübhem şahsiyetlerin tespit ve değerlendirilmesi (Hac bölümü ile cihad bölümü arasında yer alan hadisler). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2022. İndirebilirsiniz
 5. Mehmet Emin ŞAHİN, Ahmed b. Ömer el-Kurtubî’nin hayatı, hadisçiliği ve el-Müfhim limâ eşkele min Telhisi Kitabi Müslim isimli eserin hadis ilmi açısından değerlendirilmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2023. İndirebilirsiniz
 6. Younus YOUNUS, Muhammed Murtaza Ez-Zebîdî’nin İthâfü’s-Sâdeti’l- Müttakîn Bi Şerhi Esrâri İhyâ’i Ulumi’d-Dîn İsimli Eserinde Hadisi Değerlendirme Yöntemi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2024. İndirebilirsiniz
 7. Abdülmevcut KARABAŞ, Musul’da hadis ilmi ve Ömer b. Bedr el-Mevsılî el-Hanefi’nin hadisçiliği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2023. İndirebilirsiniz
 8. Merve ELMUSA, Kütüb-i Sitte Çerçevesinde Fıtrat Hadislerinin Tespit, Tahric ve Değerlendirmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2024. İndirebilirsiniz
Başa dön tuşu
Sosyal Medya Takip Bildirimi

Bizi sosyal medya hesaplarınızdan takip edebilirsiniz.