1.  40 Konu 40 Hadis

2.  40 hadis

3.  20 Hadis

4.  30 hadis

5. 30 Hadisim

6. HADİS METİNLERİ MUVATTA, MÜSNED VE SÜNEN

7.  Seçme Hadis Metinleri (Hadis Problemleri)

8.  Kadınların Hadis İlmine Katkıları Mehmet Eren

9.  SÜNNETİN İSLAMDAKİ YERİ, Mustafa el-A’zami

10.  DİA Sünnet Maddesi

11.  DİA Hadis Maddesi 

12. Tazarrunamelerde Hadis Kültürü

13. seyahatnamelerde hadis kültürü

14.Muvatta hadis okumaları-304-308

15.Müsnedü Ahmed b. Hanbel. (Abdullah b. Mesud)

16 Hadis kültürü, 20 hadis

17. Darimi-Kuranın Fazileti -2,755-760

18. darimi-sayfalar-306-311