Şiirler

Şiirler

DERTNÂMEM

*****

Alıp verdiğin nefesleri sıhhatinden mi sandın

Gün bitti cepteki kazancı emeğinden mi sandın

Hayata, ölüme hükmedemeyen sen, aciz insan

Elindeki gücü ve kuvveti kendinden mi sandın

*****

Ne çok yüklerimiz var, hiç vazgeçemediklerimiz

Tatlıydı dünya, unuttuğumuz hep kardeşlerimiz

*****

İmamesi kopmuş tespih gibi, tane tane dağıldık

Şüphesiz küfür tek milletti, vahdette yaya kaldık

*****

Bombalar yedin, zalimler sandılar ki öldün

Diriliş mi, belki yarın ama mutlaka bir gün

*****

Ana, sığındığım vatandır, namustur, candır

Artık vatansızım ben, bir sığınaktan yoksun

Lakin içimde harlanan bir cehennem vardır

*****

İnsan olmak, yüreği yanmak, nasiptendir

Taşlaşmış kalpler, mahşeri vicdana derttir

*****

Dünya başımıza geçse,

Zalim cehenneme dönse,

Bedenimiz tel tel dökülse,

Atiye umudumuz var bizim.

*****

Yıkım, gözyaşı ve giden canlar, yakışır cibilliyetinize

İnşayı bilmezsiniz, imha kalmış lanetli kavimden bize

*****

Ebreheler ve ebabiller, kıyamete kadar bâkî

Hakla bâtıl gibi net, safımız atılan taştan belli

*****

Boğulur da zalimler bir gün mazlumların ahında

İmhal eden Rabbim ihmal etmez yaşatır bir anda

*****

Şahsiyetler, zâhirden bilinir mi sandın

An gelir, bâtındakiler dökülür, şaşırırsın

*****

Kıymetini bilene vatan

Etiyle kemiğiyle bir can

*****

Öz benliğim, istidadım yön verir gücüme

İtibarım yok, başkasının elindeki kıymete

*****

Bir doğum ki, dünyaya bedel

Beşer, şerefyab oldu, hilkatiyle mükemmel

*****

Medine’den yükselen gül kokulu bulutlar

Rahmet bırakır mı, Gül’ü sevdiğim kadar

*****

Sözün hakikatine vurgunum

Söyleyen kim, nedir bilmem

Mananın maksuduna yolum

*****

Hemdert olanlardan mısın

O zaman gel beri

Dostluk kapısında artık hemdemsin

*****

Ateş mi dedin, cehennemde ne gezer

İnsan dünyada ateşini yüklenir de gider

*****

Dünyalık sevgiler, gün gelir biter, bilirim

Rıza-ı Bârîye ulaşmak, en büyük emelim

*****

Mukadderat, bizde mevsimler hep hazan

İmtihandayız, inanana dünya hep zindan

*****

Rahatsız eden sükûnet, muhasara edilmişim.

Şahsiyet yağmalanmış, meğer işğal edilmişim.

*****

Değerleri olmalı insanın, nev’i şahsına münhasır

Gayrıya ne hacet, yaşamalı esrar-ı harimine nazır

*****

Dilden dökülen söz deyip gözardı etme

Kıymet bilene döker derundaki yükünü

*****

Kalıcıyız sandık dünyada, uzun emeller yüklendik

Ölümle yüzleştik ansızın, nefes nefes tükendik

*****

Kabul etmiyor ki bünye, özünden olmayanı

Zorlama dostum, inandığımız kıbleler farklı

*****

Bir taş bir taş üstüne, binayı bitirdim

Mesele inşa mı, umutlarımı yeşerttim

*****

Ömrüm, yaşadıklarımla yoruldum

Ecelim nicedir, kalan günlerime vurgunum

*****

Gel iki kelam edelim, lakin

Zikrimiz hemdertten olsun

*****

Ya bir rahmet gönder katından

Ya da ateşimizi serin eyle

Ya kara bulutları kaldır ufuktan

Ya da güneşimize bir yol eyle

*****

Özentiler biriktirdik amel defterine sayfa sayfa

Meğer öz iradeyi bitirmişiz, kendimiz olamadık

*****

İnsanlıktan âlâ bir zinet, var mıdır bilemem

Fıtrata hilaf olanın insanlığından söz edemem

*****

Bu aziz vatanı amasız sevdik

Menfaat nedir ki

Zemheride poyraza verdik

******

Namussuzlar kadar cesaret

Namuslular kadar edep olsa

*****

Dertleşmek midir senin niyetin iyileşmek mi

Şu yüreğimdeki yüklerden bir haberdar olsan

******

Canhıraş çabalar ve makes bulmayan emekler

Her şeyin rıza-yı bari adına yapılması için yeter

******

Aziz bildik vatanı

Bir de vatanı aziz bileni

*****

Zaman mı değişti ben mi, hiç çözemedim

Bir garip yolculuktayım, özümü arıyorum

*****

Nice insan, kültürüne bigâne

Mukallid, medeniyet fukarası

*****

Normal görme gözlerim, haramın cazibesini

Emri ilâhi malum, helalin boynu bükülmesin

*****

Maddi alem mahfuz

Maneviyat yol geçen hanı

*****

Tarihte değil, hâlihazırda

İslam coğrafyası bildiğin

Sanki her yer Kerbela

Her düşen baş da Hüseyin

*****

Fani dünyada sahte mutluluklar biriktirmişiz

Mutluluk sendeymiş, göremedik, nasipsizmişiz

*****

Vücuttaki yaralar gün gelir geçer

Yaralar vicdandaysa kim iyi eder

*****

Seni sevmekti, sevginin tanımı

Ânı yaşamaktı salâtü selâmın anlamı

*****

Nicedir kırgınlıklar biriktirdim

İnşa ettiklerimi bir bir yıkarak

*****

Dışarda sıcak bir alev gibi, yaktı kavurdu

Cehennemden haber var da biz mi bilmiyoruz

*****

Gençler bilirim; iradesi çelik, omurgası pek olan

Yansa da imanı, inandığını hep yüksekte tutan

*****

Geçmişte bıraktığım derin ayak izlerim

Tövbe etsem de prangalarını hep hissettim

*****

İlme talip oldum, gezdim diyar diyar

Yurdumdan ârî nice hakikatler buldum

*****

Her gün biraz daha ölürüz

Ölüm biraz daha uzaklaşır hayattan

*****

Umutla tuttuğum eller elimde kaldı

Yüreklere bakmaya mecalim mi var

*****

Şeytan düşünürdür bazen, bir beşeri görünce

Ben ne işe yararım, sende her şey yerli yerince

*****

Yegâne mutluluk vesilem

Rızana talibim

Kula minnet eylemem

*****

Konuşma istersen, gel yorma kendini

Duruşun bir tercüman ve bakışların

Ziyadesiyle anlatıyor seni

*****

İkna edilmişler, küflü çiviler gibidir

Kafası kopar, bir adım gidemezsin

*****

Doğruluğu bendetmek, hakikati kendinden bilmek

Başka yerlerde arama, cehalet mahza bu demek

*****

Dokunma kara bahtıma ne olur

Açma kabul bağlamış yaralarımı

İçimde dikenli hatıraların yürüyor

*****

Farkındalık şafağı atar her gün yüreğimde

Bir nimet daha bulurum şükretmeye vesile

*****

Zahire bakarak ömrü tükettik

Bâtındaki viraneleri göremedik

*****

Kader mayamızı hüzün ile yoğurmuş

Başka mevsimlerde yaşamak zor gelir

*****

Hatırı var yaşadıklarının, söze ne hacet

Bak daha ömür bitmedi, ona hürmet et

*****

Barbarlık nedir, sözle anlatmak zor

Çizemem eşkalini lakin bilirim

Tek dişi kalmış batıdan sor

*****

Haramlar pusu kurmuş, maneviyat yerle bir

Nefisle mücadele ne yaman, hatta cihadı kebir

*****

İyilik var, insanı insan eder

İyilik var, insanı kendinden eder

*****

Salât ve selâm, öz sevginin tanımı

En sevgiliyle ânı yaşamanın anlamı

*****

Zevahiri kurtarmak marifet oldu

Bâtınlarda gizli ne viraneler var

*****

Suskunum, sorma, sözü bitirdim

Dilim lâl oldu, kelimeleri yitirdim

*****

Küçük şeylerdi, bir zamanlar bizi mutlu eden

Biz mi değiştik zaman mı bilemedim

*****

Ömür saatim, anbean işliyor

Ölüm, andıkça belimi büküyor

*****

Heyulalar karabasan gibi sardı yurdumu

Minareler fenerim, aydınlatıyor umudumu

*****

Kimi patikadan gider kimi düz yoldan

Kaf dağına denk geldik, dönüyoruz

*****

Fetihler başlamalı

Öncelikle yüreklerden

Keyfiyet inşa olmalı

Kemiyetten önce fetihten

*****

Yükler bilirim, dağlar kadar büyük

Derdi dağlar kadar olanın sırtında

*****

Menzile ulaşmaya memur değiliz

Yoldayız, yolda olmaya görevliyiz

*****

İlmek ilmek kutlu dirilişin muştusunu besteleyenler

Ve kalemine ciğerinden mürekkep çeken rehberler

*****

Hakikat, güneş kadar ayan beyan, bilmek istersen

Sen de görürsün, gözündeki perdeyi terk edersen

*****

Menfaatimi vatanıma denk tutamam

Gömerim derdimi bağrıma, satamam

*****

Hakikatin gür bir sadası var lakin iyiler utangaç

Kötüler arsız hepten, meydan yüreklilere muhtaç

*****

İyilik mi dedin, unuttum, zaptı rızai baride

Günahımla meşgulüm, mücadele nefsimle

*****

Zannetme ki şer tek, çehre çehre

Tanır da Müslüman onu ferasetle

*****

İzler karışmış birbirine, çehrelerse meçhul

Tefrik etmek ne mümkün, istikamet yolda

*****

Farklılıklarımızdı bizi biz yapan

Vatandı, bir olmamızı sağlayan

*****

Kırgınlıklar biriktirdim, sebepler kendimde

Başkasına sözüm yok, derdim öz nefsimle

*****

‘Dert kimin umrunda

Yük onun omzunda’

*****

Her gün ayrı bir yüz, ayrı bir duruş; insanı tanımak

Maharet ister, dünya hanında omurgalı adam bulmak

*****

Vatansız ellere düşmüşsün

Bana ar gelir

Ecdad kanı var üstünde

Vatansıza zor gelir

*****

Muhabbet, muhatapla anlam kazanır

Ne eksik ne fazla, duruşlarla baki kalır

*****

Dilden dökülen sözler, benim kıymetlim

Her söze söz, her muhataba denk olmaz

*****

Ne kadar da ağırdır yaşamak

Söylediklerinle imtihan olmak

*****

İddiaların samimiyet koksun

Vurulduğunda Hak yâr olsun

*****

‘Kadir’e ulaşmayı neyleyim

Kadrini bilmektir amalim

*****

Ömrüm,

Bir nefes kadar,

Geldi geçti bizarım

Bir tutar dalım yok,

Merhametine muhtacım

*****

İtikaf, bir sığınak

Dünyadan uzak

Allah’a yakın olmak

*****

Orucum, nasipsin, sadece

Rabbine adanan gönüllere

*****

Kendi Hira’ma sığındım

Dünyadan uzak

Göklerden gelecek

Ulvi bir karara muhtacım

*****

Bir itikafa katsam

Nefsimin iştiyakını

Belki de tezkiye olur

Günaha nedamet bulur

Kalan ömrümü kurtarsam

*****

Önümüze dağlar inşa ettik

Bizde de karamsarlık

Bir an hiç düşünmedik

Yollar yükseklerden de geçer

*****

Ayaklar ne yapsın, gönül istikametten bigâne

Seccademin yönünde huzur, sen secdeden azâde

*****

Tenhalar, ne garip, kalabalıksınız

Kafamda bir dünya meşgale

Etraf sessiz, taşımışız

*****

Türlü yüzüm yok ki sana farklı görüneyim

Anadolu saflığı var bende böyle bilineyim

*****

Ben yazgıma vurgunum

Yaşadıklarım umudum

İhtimaller olsa seçsem

Yine kendimi bulurum

*****

Orucum, mağfiretten yana umudum var

Oruca bigâne olsam, söyle bana kim yâr

*****

Aynı cennete talip olmak mı

Aynı iftarın hüznündeysen

*****

Mayamızda nice imtihan var

Dertlerle yoğurmuş bizi kader

*****

Cehalet düşler kurmuş beylerbeyi olmaya

Necip bir yürek kıllet-i aklına sıklet olmuş

*****

Gidişler görürsün ve hayatından düşüşler

Hafifler belki kambur olan taşıdığın yükler

*****

Bakma öyle tepeden, hor görme kardeşini

Bilemezsin, Rabbimin katında kim değerli

*****

Sözlerini eğmeden

Yüzünü bölmeden

Özünü çözmeden

İnsan olarak gel

*****

Edebi kadardır bir insan

Edebli olanlar kalır insan

*****

Şu sinemde senden neler yaşar bir bilsen

Görsen, sürgün edersin özünü, dönmezsin

*****

Zaman ahirzaman, Bekri Mustafa imam

İtibar cilalı söze, dünya yıkılsa ne gam

*****

Bilirim günahkarım, heybemden de bizarım

Beraatimi talep ederim, rıza-i bariden yana

*****

Nazdayım, sevgiden yana niyazdayım

Çalabadır yegâne nazarım, tazarrudayım

*****

Umutsuzluk nedir bilmem

Umuda dairdir benim imanım

Söz “umutsuzluk” ise bakarım

Onun bile “umut” tarafına nazarım

*****

Şubat gelince hafızamda kelimeler sıkboğaz

Hatıralar dipdiri unutulur mu yediğimiz ayaz

*****

Ne garip, merhameti menfaate kurban ettik

İnsanlıktan söz edecek sermayemiz kalmadı

*****

Her gün yitip giderken tanıdığım simalar

Hiç düşünmedim sırada bana kaç kişi var

*****

Zorluklar, fani dünyanın sırat köprüsü

Düşene azap sabredene ömür törpüsü

*****

İnadına dalgalan kara bulutlu gökyüzümde

Yüküm dert olsa da, gün gelir geçer, seninle

*****

Ne gam baki ne de sürur

İki kapılı bir handan geçiyoruz

*****

Düştüğün yeri kalıcı mekanın bilme

Seni ayağa kaldıracak imanın vardır

*****

Varsın kınayanlar kınasın, senden bigâneler

Dilimizde hep aynı terennüm, Allahu Ekber

*****

Ölüm, eşitlemiş insanları hem de sıra ile

Ne makam var ne mevki, sadece sa’y ile

*****

İyiliğe mimar ol, kötülük yerinde kalsın

İki günlük dünya, iyiliğinle baki kalasın

*****

Yükün çok mu ağır yiğidim, sele serpe uyuyorsun

Hakkından feragat edip isârda mı bulunuyorsun

*****

Yürek daralır yürek genişler

Ömür saati bu, sabırla işler

*****

Mangal gibi kükreyen yürekler bilirim

Kim var denince elindekini pay eden

*****

Kulum der misin bilmem

Bir Allahu Ekber desem

*****

Rabbim;

Acizliğimiz malumun, yegâne güç sende

Hatalarımız çok, muhafaza etmek sende

*****

Nice fedakarlıklar biriktirdim

Her gün biraz daha tükenerek

*****

Bizler, isyan eden kullardık

Sen ise rahmetini gönderdin

Vesile nedir kimdir bilemem

Has kullarınla bereketlendik

*****

Bembeyaz bir kar örtüsü

Kainatın makbul istiğfarı

*****

Din bezirganlığı geçer akçe olmuş

Ehli ilim kendi dünyasında, bigâne

*****

Otoritelere teslim olmadık

Hakikat yegâne menzilimiz

*****

Hafızamın dikenli çukurları

Yok saysam sizi bir an

Ebedi olarak kurtulur muyum

*****

Yorgunluk, an gelir geçer

Ya gönül yorgunluğu

İnsanı can özünden eder

*****

Bir dinsiz kitaba hakaret eder

Bir Müslüman kitabı terk eder

*****

Bir eser inşa edersin

Bin cefaya sabır ile

*****

Varlığınla kaimsin, kim ne derse desin

Bir adım at, ardından kim gelirse gelsin

*****

Varsın hakikate taraf olmanın bir bedeli olsun

Belki bir yalanın rahatını sürmekten

Şerefinle kurtulursun

*****

İçindekini açık etmesen, malumsun

Her çaban ziyade yorgunluk getiriyor

*****

Efendim, hayat rehberim

Mirasın bir çığır, izindeyim

*****

Cehalet yurt tutmuş dimağlara

Dilden döküleni garipseyemem

*****

Küflü çiviler gibi, sabit fikirlerin

Değiştirmek mi, daha ölmedin

*****

Olmazlar, mukadderse bir gün olur

Baki kalır, senin bendeki duruşların

*****

Kendi söküğünü dikmek mi istersin

Umut iğnesini bileylemekle mümkün

*****

İman, menfaat pazarında bir meta

Helal haram unutuldu üç beş kuruşa

*****

İçimde sağanak düşünce yağmuru

Sırılsıklam ıslanan ben oluyorum

Gönlümün ufka değen noktasında

Zihnimin efkarıyla sükûnet arıyorum

*****

Ne kadar ucuz, bir müslüman ve onun kanı

Ne kadar medeni!, batı ve onun canavarı

*****

Cehaletimi yenmeye umudum var

Gafletimden yana bizarım

*****

Her şey zıddıyla kaim, sen ve ben gibi

Sen benim çalışma hevesim, gayretkeşliğimsin

*****

Yollar daralır yollar genişler

Ömür saati bu, sabırla işler

*****

Başlamanın umudu, bitirmenin hüznü

Muhasebe etmeli, fani dünyanın yüzü

*****

İyileşmeyen nice yaralar var

Hafızanın müstesna köşesinde

Her hatırladığında ılgıt ılgıt kanar

Bir Lokman Hekim’e ihtiyaç var

*****

Bir yürek sızısı çöktü içime

İyileşmek ne mümkün

Geçer mi bilmem

*****

Muhasebe ettim

Bir günümde kaldım

Ömrüme geçemedim

Meğer zararı katlamışım

Bakamadım sevap haneme

*****

Güzel bir üslup, fikrini gönüllerde kaim kılar

Üslupsuzluk, ilmin maruf olsa cehalete medar

*****

Hazan mevsimi dedikleri

Gönüllere kedermiş

Hamurumuz hazandan

Kaderimiz hep patika yoldan

Ömür geçti feleğin yazgısından

Bizde keder hep özümüzdeymiş

*****

Her gün yürüdüğüm yollar

Ömrümde sayıları malum

Bir de kendi içime düşsem

Keşmekeşlikte biter sonum

*****

Dilinden dökülen söze

Söze yüklediğin güce

Gücün öze dönüşüne

Özündeki derde nazarım

*****

Sakın hor görme dostum başkasını

Bilemezsin Hak katında kim hayırlı

*****

Esfel-i safilin ne bilsin

En şereflinin kıymetini

Şeref sanar kendince

Çukura düşmüş halini

*****

Gelenin hali

Hayır mı şer mi bilmem

Hak’tandır niyazım

Duamdır her daim

Kalbimin yönünü

Rızasıyla birleştirmem

*****

Beklentiler

Umut güneşi kadar berrak

Gün bitti

Güneş battı

Gönlüm kırıldı benim

*****

Seni sen yapan dertler, öz olmak için yeter

Rüzgarın önünde savrulanlarla dolu dünya

*****

Boğulur da zalimler bir gün mazlumların ahında

İmhal eden Rabbim ihmal etmez yaşatır bir anda

*****

Bıraktığın bir eser

Sözlükteki kelimelere bedel

Söz kaybolur kulaklarda

Eser kalır engin dimağlarda

*****

Doğruluk, bit pazarına metruk bir meta

Yalan, altından bir taç, başlarda geziyor

*****

Seni anlatmayan kelimeleri neyleyeyim

Anlam yükü sen olan nameler ne güzel

*****

Zamansızdık belki

Mekanında da yersiz

Sevgin gönlümüzde

Sünnetinle hemdemiz

*****

Bir tuğla düştü diye sakın hafife alma

Zira o bir çığırdır, diğerlerinin yolunda

*****

Sahip değilsen dönüp bakma

Elinde olanlara mesaini harca

*****

Sen yokken sen olan

Varlığı seni ayakta tutan

Menfaatini sarfınazar kılan

Düştüğünde elini sana uzatan

Bir dost, ne güzel dost vesselam

*****

Sürgün ülkesinin bir ferdi gibiyim

Rabbimle muhabbete dönmeliyim

*****

Hor görme mahlûku

Hâlik incinmesin

*****

Muhtaçlığım yeğane Rabbime,

Bu benim iftiharım

Merdine, namerdine dayanmam,

Bu benim mizacım

*****

Hakikat güneş kadar ayan beyan, bilmek istersen

Sen de görürsün, içindeki gölgeleri terk edersen

*****

İlmek ilmek kutlu dirilişin muştusunu besteleyenler

Ve kalemine ciğerinden mürekkep çeken rehberler

*****

Beyaz taşlar ne kadar da çok pirincin içinde

Dişlerini kıra kıra yaşıyor aziz vatanım benim

*****

Yâr, bakışların kanatmasın yaramı

Her defasında acılar başa sarıyor

*****

Engeller inşa etmedik

Umutlarımızı tazeledik

Dağları yüksek görmedik

Üzerinden yollar geçirdik

*****

Yürüdüğün yolun değeri ve engeller

Gülün hatırına dikenini sevmek gibi

*****

Ömürdür; handan, hayattan geçtik

Dünyanın ardından yedemedik

İmtihandır dedik boylu boyunca

Önümüze gelen dertleri geçemedik

Dünya geçiciydi zerremizle bildik

Kalıcıymış gibi nice mekanlar diktik

Sabah oldu akşam da zamansızdık imana

Lakin Rabbimin gücünü her nefeste hissettik

******

Tumturaklı sözlerin

Ne kadar da hoş geliyor

Ömür kısa,

Amel defterim boş,

Beni yolumdan eğliyor

*****

Ümmet olmak

Ümmetinden olmak

En büyük nasiptir ancak

*****

Bir kutlu çınar ki dal dal budanmış

Kökleri çok derin, filizlerle uyanmış

*****

Bugünü yaşamak isteyen

Dünden soluk bulur

Atide yerini almak

Ancak maziyi bilmekle olur

******

Hakikat güneş gibi,

İsteyene yol olur

Niyet halis,

Kalp samimiyse,

Hakikat seni bulur

*****

Hakikatin kaynağı mahza ben değilim

Haddini bilmek gibi bir erdemle yaşarım

*****

Gözden ıraksın diye gönülden de mi düşürdün

Sürgünü zâhir bilirdim, kalbinden de mi söktün

Nerede omuz omuza yaşanmışlıklar

Her anında çilesini çektiğimiz zamanlar

Yoksa sen beni hayattayken mi öldürdün

*****

Kalbini temiz tut, dilin özünü ele veriyor

Hâlim değişti deme zira kalbin bilmiyor

*****

Yükümüz biraz daha merhamet olmalı

Hayat serlevhası merhametle başlamalı

*****

Bir Anadolu çocuğu garipliği var üzerimde

Kapalıdır hep açık olan kapılar

Dertlidir hep önceliklerin kaybolduğu anlar

Yalnızdır hep omuz omuza yürüdüğünde kalabalıklar

Bir Anadolu çocuğu garipliği var üzerimde

Biraz yetim, biraz öksüz ve hep mahrum

*****

Kara kara bulutlar

Mevsimleri birlemişsiniz

Bir müsade etseniz güneşe

Yoksa umudu mu bendettiniz

*****

Bedeni itibarımız tercihi şayan oldu kalbimize

Dünyevi kaygımız ağır bastı manevi tekemmüle

*****

Yürüdüğün yolda yürü, lakin

Menzil senden utanmasın

Bir ömür yaşa, lakin

Ölüm senden utanmasın

*****

Yürüdüğün yol ve beraberindeki yoldaşın

Mahza karakterin, şahsiyetin ve kimliğin

*****

Dilde söz bitti

Gönülde muhabbet

Araya dağlar girdi

Ara ki bulasın beni

*****

Ömür sermayem

Bir gün daha azaldın

Karda mı zararda mıyım bilmem

Amel defterine bakmalıyım

Belki elimde kalan yegâne dalım

Bir günde, beş kere huzura duruşum

Döndüğü yönde huzurum, seccadem

*****

Ne bilsin ki nesebi gayri sahih

Ecdadın kahramanlık tarihini

Kan bağı, vatan, ecdad ve din

Yoksa aidiyet, yerine dön geri

*****

Makamın âli, ömrün de uzun olsa ne olur

Makbul bir imana sahip olmadıktan sonra

*****

Gönüldaş, aynı yöne bakmak mı

Aynı davanın derdinde olmak mı

*****

Dik yamaçlı vadiler sarmış etrafımı

Ben zeminden süzülen bir yoldayım

Dağlar başıma ne zaman göçer bilmem

Ben zaten fani dünyanın imtihanındayım

*****

Bedendeki kirler, yıkanır gider

Ya kararan vicdanlar, sizi ne paklar

*****

Ne gam baki ne de sürur

İki kapılı bir handan geçiyoruz

*****

Yükümüz biraz da dua olmalı

Dünyanın hengamesi arasında

….

Mahzun kalplere rahmet olmalı

Makbul yüreklerin gönülden duası

*****

Dert çekmenin adına imtihan demişler

Her nefes alışverişte sigaya çekmişler

*****

Namazım, yüce huzurdaki mihrabım

Nasipliyim, senden bigâneye acırım

*****

Testi misali insan

Sızdırır karakterini

Farkında olmadan

*****

Kirlenmiş yüzlere hayat veren yağmur misali istiğfar

Dilimden ayrılmaz zikir, günahlardan arınma vesilem

*****

Gönlümde hazan var, merhamet et gelme ey zemheri

Bilirsin hoş olmaz bir hanede kambur kambur üstüne

*****

Sözü hep sana söylerim lakin

Vicdanımla bilirim eksik bende

*****

Öncesinde hakkını verdiysen eğer

Yorgunluk senin bile tadın başkadır

*****

Zevahir yeğane kimlik aracı

Nitelikten vareste kılındım

*****

İmtihandır gelir geçer

Sen hiç dertlenmeyesin

Gecenin yolu sabaha düşer

Umudunu hep bileyleyesin

*****

Ey zulmüyle maruf güruh

Sen fıtrattan zalimsin

Güçlüsün diyemem

Zayıflığımla kaimsin

*****

Hatıralar biriktirdim yüreğimin müstesna köşesinde

Küllenmez dostluklar neşvünema buldu her zerresinde

Dostun yoksa zaten mevta olmuşsun şu fani alemde

Bâkî dostluklar mekan bulur ancak hatıra defterlerinde

*****

Masum bir bakış

Mazlumun ahı kadar ağır

Yürekler paramparça

Bir insanı öldürmek kadar ağır

*****

Kalpten kalbe yol bulunur

Arada samimiyet köprüyse

*****

Her yeni doğan günüm

Hicret için bir umut

Hakikatedir yolculuğum

*****

İnsanım ben, arızi sıfatlarımdan önce

Ben, ben değilim, insanlığım gidince

*****

Her yöne dönen diller, lâl olmalı beşikten

Artık vicdanlar, bağırmalı yüksek perdeden

*****

Ömür sermayem bir bir eriyor

Her nefesim benden gidince

*****

İyiliğe mimar ol, kötülük yerinde kalsın

İki günlük dünya, iyiliğinle baki kalasın

*****

Asli vatanımdan sürgünüm

Geri dönmeye yol arıyorum

Kabul edilir miyim bilmem

Yardan umudu kesmiyorum

*****

İmanın surlarını dövüyor nefsin mahdumları

Mücadele azmimi sabırla biledim, direniyorum

*****

Yükümüz biraz fedakarlık olmalı, menfaat olmaksızın

Vefasızlık edenler neyime, derdimiz rıza-ı bari için

*****

Söylemlerim utandı hayatımdan

Duruşumu bir türlü birleyemedim

*****

Zerresine parmak basan nesillerdik ekmeğin

Küfranı nimette bulunduk, kıymetini bilmedik

*****

Her nereye baksam sefih bir çukur

Yolu bulmakta zorlanıyor ayaklarım

*****

Örtüsüyle cehenneme meydan okuyan yürekler

Damla damla terle vaha kokuyor susuz çöller

İnandım demek, sırtına dağlar kadar yük yükler

Cenneti istemek mi; cihad ister, bedel ister

*****

Sen gittin ya Efendim

Ayrık otları sardı bahçeni

Mirasyediler türedi peşinden

Tanımadılar hiçbir zaman derdini

*****

İnzivanın nimetini

Dikenli yollara değiştim

Parçalara bölündüm

Tamamlayana eriştim

*****

Haramların cazibesi

Helallerin zahmeti

Ancak imtihanda olur

Külfet yükünün nimeti

*****

Ateş düştüğü yeri yakarmış derler ya

Vicdanın varsa sen de yanarsın dostum

Derdimiz, davamız, bayrağımız, vatanımız bir ya

Yanmak için başka bir sebebe gerek var mı dostum

*****

Ecdadımız yüzakımız

Nesebsizler ne bilsin

*****

Umutsuzluk tohumuna çoraktır benliğim

Kalan bir nefes ömrümle umudu tazeleyim

*****

Zaman, şu yaşanan ahirzaman

Ne garip! başı dik yürür insan

Kötülükler çepeçevre sarmış

Batmamak mıdır muradın, lakin

Sadece sıfatın görünüyor insan

*****

Ey insan,

Ne çok küçülttün kendini nefsin hizmetinde

Ne çok savruldun menfaatlerin peşinde

Ne çok gizlendin imtihanın sarp dehlizlerinde

Ne çok renk değiştirdin şahsiyet sahnesinde

Bir kuvvetli rüzgar estiğinde

Bir imtihana denk geldiğinde

*****

Sevgimiz de gündelik oldu

Bir kelebek misali şu hayatta

Sabahtan akşama ömrüyle soldu

*****

Olanda hayır aramak gerek

Mutlu olmaksa muradın

*****

Biraz sende kaldık

Biraz bizde kaldın

Ayrılık ne mümkün

Hemdemiz Ramazan

*****

Dertler; sırtında taşıdığın sorumluluk

Dertler; acı bir tecrübe, bir de olgunluk

*****

Minnet etme yâre, ağyâre

Bir kulpa sarıl, sımsıkı

Başkası nafile

*****

Günlerim geçmiş, bense seyretmişim

Heybemdeki ölümden habersizmişim

*****

Başa gelen ağrılar

Bir gün gelir bir gün gider

Ya hayattan çekilen sancılar

Gün gelir, belki ecelin olur gider

*****

Aynı cennete talip olmak mı

Aynı iftarın hüznündeysen

*****

Bir iftar hüznü çöktü üstüme

Susuz çöllerdeki divane gibi

*****

Mahlukat da aç kalır sabahtan akşama

Girmeyince kursağına bir lokma ekmek

İftara ulaşmaktı asıl bütün azalar tek tek

Emrolunduğun gibi haram helal orucunda

*****

Şükrü bir engelde gördüm

Bir engellinin derdinde

*****

Alamam ki meşruiyetimi

Medeniyetin battığı yerden

Bakî bir duruş olmalı gönülden

Medineleşen gerçek medeniyetten

*****

Huzura durmak, nasiptendir

İnanmak gibi, o da ameldendir

*****

Ömrüm, tek sermayem

Yolun belli ve sayılısın

İşim dağlar kadar çok

Sen ise benim hızımsın

*****

İnsanım ben, arızi sıfatlarımdan önce

Ben, ben değilim, insanlığım gidince

*****

Alışmak diye bir merhem varmış

İnsanı, yürüdüğü yoldan eden

Sürsem hayatıma umarsızca

Benliğimi kaybeder miyim ben

*****

Unutmak,

Nimet misin külfet mi bilemedim

Çektiğim dertler,

Sizi başköşeden hiç indirmedim

*****

Kimlik soramam ki mazluma,

Haddime değil

Doğudan mı batıdan mıdır,

Derdim coğrafya değil

Dil, din, meşrep fark etmez,

Bakmam bile

Düşün Rabbiyle mesafesiz olanı,

Bir nefes bile yalnız değil

*****

Nizamı anlatmakla meşgulüm, fütursuzca

Mizanım kaybolmuş habersizim, umarsızca

*****

Edepten biğaneyse bir ilim

Alimi cahilden beter eder

*****

Cennet değil mi

Çıktığımız asıl vatan

Geldik, gördük dünyayı

Umudumuz cennetmekân

*****

Kar yekpare kıldı bembeyaz arzın endamını

Bir tek günahkâr vicdanlar pirupak olamadı

*****

Dilim, sabretmek yakışır sana ve sükut

Benliğim çekinir gelecek afetlerinden

Yüreğim dökmek ister taşıdığı yükleri

Dinleme sen hiçbir zaman beni

Bir lahza da olsa kendini tut

*****

Merhamet nasip işidir

Her yürekte eğleşmez

Biraz hissetmek

Biraz dertlenmek

Biraz emek ister

*****

İnsanın ömrü yeter mi

Her şeyi öğrenmeye

Tecrübelileri dinlemeli

Bir ömür kadar değerli

*****

Yadırgayamam seni

Zira sen hakikatlisin!

İçindeki envai zehri

Çekinmeden dökersin

Yadırgarım ben, kardeşimi

Atasına küfredeni seveni

Yolunu yol, tınısını dinleyeni

Yadırgarım, yaparsam kendimi

*****

Gel köprüler kuralım

Şahsiyet inşa etmek için

Bir yakadan söz gelsin

Diğerinden fiiliyat alalım

*****

Güldüğüme bakma sen öyle

Sana cenneti vaat edemem

Viraneler gizli belki şu sinemde

Gülümsemem de belki bir perde

Sana hiç ama hiç itiraf edemem

*****

Düştü ömür takviminden bir yaprak daha

Zararda mı kârda mıyım bilmem

Hesap gelmedi daha

*****

Taşıdığımız yükler çok

Sorumluluğumuz derin

*****

Takdir, vaktine esir, gelir katından

İnsandır, aceleyle malul, zaafından

*****

İnsaflı bakış, ifrad ve tefridden uzak

Bir günlük hayata, bir de ilme gerek

*****

Utandım tüm varlığımla

Zamanın zevahirinden

Utandım kıpkırmızı

İnandığım edepten

*****

Tenkidimi kalbine yük etmeyesin

Şahsiyetten beridir

Fikirlerin müsademesine gelesin

Zemin sadece ilmidir

*****

Beklediğin iyilik ne zaman gelir bilinmez

Sen iyilikte ol, son nefeste iyilik edilmez

*****

Ey ufku daraltan karanlık

Bir kelebek misali ömrün

Göklerden bir umut iner

Yerle yeksan olur ömrün

*****

Bir duruş inşa edeyim diye niyet ettim

Sözüm ile amelimi birlikte göremedim

Tâbi olmak vardı yalnız yürüdüğüm yolda

Yegâne rehberin yolunu idrak edemedim

*****

Hadis ne Sünnet ne bilmezsin

Kutsal dinimden sana ne

Sen çöplüğünde debelenedur

Pisliğini sıçratma yeter

Benim kutsal değerlerime

*****

Susmak ne çözüm ne de çözümsüzlük

Samimi olana bir hisse hem de ömürlük

Sanma ki geri çekildin susunca artık sen

Suskunluğun bir çığlık özgürlük istersen

*****

Hakikat dağına karlar yağar

Dalalet karşısında susarsan

*****

Söz gider

Baki kalır eserin

Ömür biter

Kalır yüreklerdeki değerin

*****

Rızai bari yegâne maksudum

Zerreden kürreye gerisi boş

Fanilere minnet etmem

Sadece Allah’a kulluk ne hoş

*****

Sisler çökmüş yorgun yüreğime

Çepeçevre sarmış etrafımı

Çalakalem gidiyorum yollardan

Hiç istikamet derdi olmadan

*****

Varsın, düşsün dalından sararan yapraklar

Sen umudunu yeşert, ayakta kalsın ağaçlar

*****

Şükretsem öder miyim

Sahip olduğum nimetin kıymetini

Kaybetmeli miyim yoksa bir an

Anlamak için nimetlerin değerini

*****

Hazan mevsimi

Yaşadığımız ömür gibi

Dalından düşen her yaprakla

Dünya sürgününü tamamlıyorum

*****

Zemin kaygan

Duruşlar mesnetsiz

Yürümek maharet ister

Omurgalar yoldan habersiz

*****

Ömür dokuyorum her geçen gün

Fani dünyanın yorgun tezgahında

*****

Tek olana yönelmek için

Adım adım toplandık

Bir eksiğiz her daim

Sen gelmediğin zaman

*****

Söz söylemek ne kolay

Muhatap sen değilsen

*****

Hor görme mahluku

Yaradanı hiç incinmesin

Üç günlük dünyada

İmtihana halel gelmesin

*****

Sen zulmedersin biz susarız

Sen öldürürsün biz pusarız

Zannetme ki çok güçlüsün

Aksine biz inancı zayıflarız

*****

Şehirler de ruhi buhranlar yaşar

Tıpkı onu inşaa eden insanoğlu gibi

Bir yanı kibirle yükseklerden bakarken

Diğer yanı mütevazı bir pencerede atar

*****

Bir itaat ki sevgisinden mülhem

Yer gök izinde şerefyab Efendim

*****

Sanma ki hakikat

Sadece senden menkul

Gir de içine bir müşahade et

İtham ettiğinde ne cevherler var

*****

Uslanmaz sivri dilim

Ne çok yordun beni

Sen incittin gönülleri

Ben yaşadım benzerini

*****

Söze mekan olmak istersen

Mekana hadim olmak gerek

*****

Yokuş ve hüzün mevsimi

Ömrümüze yoldaş olmuş

Bir yanımız yerlere düşmüş

Diğeri ise hazanını bekliyor

*****

İhmal etme göz kırpacak kadar zamanı

Zira küfrün uykusu fevkalade saktır

*****

Suskunluk, sığınacağım bir liman

Ben dinginliğin kalbine demirliyorum

Sözlerin kifayetsiz kaldığı dünyada

Ben sükunetin rıhtımına çıkıyorum

*****

Bir yaprak ne çok şey anlatır

Bir de güz günleriyse zaman

Çekilir içinden su ve sararır

Sonra düşer toprağa bulanır

Bir yaprak deme insanı anlatır

İnsandan insana olan nazarı

Önce gönül kırılır inceden

Sonra göz ölümüne kapanır

*****

Dikenli yollar ne kadar da benzer

İnandığını yaşamanın zorluklarına

*****

Hafiye gibi beni takip eden gölgem

Bir uzar boyun bir de kısalırsın

Söyler misin bu koşuşturma nereye

Yoksa ecelimden bir parça mısın

*****

İman varsa kalbinde imkan da vardır

Faniler aksülamel etse faydasız

Karar, her şeyi bilenin katındandır

*****

Mevsimler artık bizde hazan günleri

Her gün karlar yağıyor dertli başıma

Dalından düşen yaprak misali her biri

Düşürüyor ömrümden giden günleri

*****

Ömür dediğin sanma ki dört harf bir kelime

Doğumdan ölüme nefes nefese mücadele

*****

Yalan dünyaya sürüldüm

İmtihanım kusurlarla dolu

Başkasını görmek ne mümkün

Kendi kusurlarımda kayboldum

*****

Her gün yeniden doğan güneş

Umudun sana hayat nazarı

Çalışmak ve umutla bekleyiş

Yıkar önündeki hazan duvarını

*****

Yalandı, hakikatin tahtına kurulan

Kimse nesin dememişti, ona inanan

Öğretilmiş ön kabuller vardı belki

Hakikat tekti, o da zahiri kurtaran

*****

Ümmet coğrafyası

Acının harman yeri

Sanki her yer Kerbela

Her düşen baş da Hüseyin

*****

Kara bulutlar çökmüş ufkumuza

Sıra sıra dizilen sarp dağlar misali

Minarelere taktık fenerlerimizi

Bir yol, bir rehber olsun diye

O hiç bitmeyen umudumuza

*****

Küçük kıyametler kopuyor

Her gün hayatın bir köşesinden

Bir ders alır mıyım bilmem

Kendi büyük kıyametim gelmeden

*****

İmtihan dalgaları

Yüreğimize vurdukça vuruyor

Gönderen bilir hikmetini

Bize ancak sabretmek düşüyor

*****

Raylarda giden bir tren misali

Mecburi istikamet gidiyorum

Değiştiremem maziyi ne istikbali

Bir yazgının gölgesinde yürüyorum

*****

Nasipsizsen eğer

Ellerin bile kalkmaz

Makama durmak için

İman yoksa olmaz

*****

Yükler taşırmış vefalı insan

Her nefeste sırtında meğer

Kimi yorulmak kadar küçük

Kimileri ise taşımaya değer

*****

Ya bir rahmet gönder katından

Ya da ateşimizi serin eyle

Ya kara bulutları kaldır ufuktan

Ya da güneşimize bir yol eyle

*****

Ah yalan dünya

Taşıdığın yükler

Ne kadar da yalan

Şahsiyetler

Sözler

Aidiyetler

Duruşlar

Bakışlar

Anlayışlar

Yalansın, hem de

Her şeyinle yalan

*****

Keyifler vatan olmuş

Yanan vatan angarya

*****

Ey kapkara vicdanlı

Yaktığında yanacaksın

Bugün mü yarın mı bilmem

Ama mutlaka bir gün

Mazlumun ahında boğulacaksın

*****

Karanlık çökünce

Şehir dinleniyor

Sen dinliyorsun

Mahlukat yorgun

Günün bedelini ödüyor

Karanlık çökünce

Ölümle hayat diriliyor

Sen ölümsüz zannediyorsun

Belki uykudasın aslında hayatın

Zihnin dimdik ayakta sefer eyliyor

*****

Hakikat kor gibi dururken elimizde

Yanmak garip yolda en büyük cihad

*****

Doğru kalmak zor

Hatta bedel ister

*****

Derdini çek ki

Fikirlerin büyüsün

Büyüsün de

Ete kemiğe bürünsün

Külfetsiz nimet yok ki

Şu imtihanlı dünyada

Derdini çeke çeke özgürsün

*****

Temmuz sıcağı bir başkadır

Vatan bildiğim topraklarda

Sıcak kimine yaz güneşidir

Kimine ise ihanetin ateşi

*****

Vücudun bir parçası kopuyor

Diğerleri yokmuş gibi devam ediyor

Ne garip bir ümmetiz değil mi

Dışarıdan bakan yekvücut sanıyor

*****

Kimi sevdiğini göklere çıkarır

Kimi yerdiğini yerlere batırır

İfrad ve tefridde bir hayat

Rehber olmalı sünnetler

Orta yolu bulmak gibi

*****

Susmak gerek bazen

Her hale konuşmamak

*****

Zaman, içimden geçiyorsun

Ben ise, rahat ve biğaneyim

*****

Yaşadığım garip zaman

Tanış olamadım seninle

Ya sen bana gelmedin

Ya da uyuşamadık seninle

Her dönemin farklıdır bilirim

Lakin fütursuzsun şu zaman

Değer bırakmadın, hep erittin

Duruşum uyuşmadı seninle

*****

Hâlim, sadece yaşadığım ân’da değil

Nefes tükettiğim her yerde varım

Yaşanmışlıklar var tükenen geçmişimde

İlmek ilmek dokuduğum hatıralarım

Takdir Haktandır, nasibimi bilmem

Varsa gelecektir bir gün yazgım

Hulesa ben sadece şu ân’daki değilim

Geçmişten geleceğe her ân’ımla varım

*****

Teselli olsun diye

Bahaneler ürettim

Bir de baktım halime

Kendimle aldanmışım

*****

Nefis deyip geçme

Bir halden diğerine yol açar

Eşrefi mahlukat olan insanı

Esfeli safilinde boğar

*****

Bir niyet lazım sana

Bir de gayretkeşlik

İşte o zaman

Dağlar çekilir yolundan

Ya da üzerinden yol verir

*****

Utanır söz,

Etkisi yüze yansımadığı zaman

Utanır kalp,

Karşıda makes bulmadığı zaman

Utanır dil,

Dökülen sözleri hissetmediği zaman

Utanır kâinat,

Mazluma zulüm ayyuka çıktığı zaman

Utanır ömür,

Beyhude amellerle geçirildiği zaman

*****

Nasipliyim, şükrederim

Ezana açıktır yüreğim

Nasipsizsen neyleyeyim

Hakka kapalıdır yüreğin

*****

Bir kavga tutturdum

Bitecek gibi görünmüyor

Bir nefes kadar yakınsın nefsim

Kavgam senin ile ömrüm tükeniyor

*****

Konuşmak kolaydır faili olmadığın sıkıntılı hali

Zira yaşamadığın imtihanın masumu değilsin

*****

Biriktir ey firavun ecdadın gibi cürmünü

Gün gelir boğulursun mazlumun kanında

Zannetme ki bakisin bu süfli hayatında

Hesap var, müntekım Rabbimin huzurunda

*****

Kelimeler kovalıyor birbirini

Gözlerimin önünden geçen kervanda

Bir affa vesile kılar mı Rabbim

Kendi yoluna sarfedilen her okuyuşta

*****

Namaz da nasip işidir bilirim

Bir de günlerden cuma olursa

Kimi Rabbine yönelir huzur bulur

Kimi de nefsiyle baş başa bilirim

*****

Perde inmişse kulaklara

Kalbe girmek marifet ister

*****

Acizim, halim şahidim

İnsanım, sıfatım acizim

Meydan okurum dünyaya

Bir an ölüm gelir ben acizim

*****

Utandım tüm varlığımla

Zamanın zevahirinden

Utandım kıpkırmızı

İnandığım edepten

*****

Sermayesi kar olan bir satıcı gibi

Kayıp gidiyor hayattaki nice değerler

Seslensem duyan olur mu kısık sesimi

Mirasyedi misali sözümü kim dinler

*****

Unutmak, sen ne güzel bir nimetsin

Taşıdığım yükleri sırtımdan indirirsin

*****

Fetihler başlamalı

Öncelikle yüreklerden

Keyfiyet inşa olmalı

Kemiyetten önce fetihten

*****

Düşünceler inşa et

Kökleri çok derin

Poyraz esse sallanır

Lakin yıkılmazsın

Ayakta kalmak marifet

Yıkılmak köksüzlerin

İstikametin haksa

Yolundan şaşırmazsın

*****

Mazlumun gözyaşı dökülür

Sanma ki gider hep boşuna

Damlalar birleşir can suyu olur

Fethin mümbit topraklarına

*****

Bedel ödedin mi hiç şu fani dünyada

Maldan, mülkten ve makamdan

Gelir dünyalıklar belki bir gün yerine

Sen davan için geçtin mi hiç canından

*****

Ey cehennem sıfatlı zalim

Şeytan utanırdı herhalde

Görünce seni, amelinden

*****

Küçük görme kendini

Sen tek başına bir değersin

Bir kıvılcım çak şu dünyaya

Ümmetin kalktığını göreceksin

*****

İmhal eden Rabbim ihmal etmez

Döner tüm dişliler zalimin aleyhine

Bugün, yarın ama mutlaka bir gün

*****

Garip davanın binlerce neferi

Aksa’yı savunmak tek emelleri

*****

İnanmış hatta adanmışlıktır halin

Çevirse de etrafını melun güruhlar

Musa gibi meydan okumaktır amalin

Sükûnetin derin, istikametin hakikat

Duruşunla Kudüs ilelebet yaşayacak

*****

Umut varsa Aksa’yı savunmaya şu dünyada

Zalimlere inat yürüyeceğiz hakkın yolunda

*****

Ah insanoğlu

Ne zayıfsın bir bilsen

Tanımadığın otoriteye

Sığındığını idrak edebilsen

*****

Durağı olmayan fani hayatta yaşıyorum

Yorgunum, baki olan mekana yürüyorum

*****

Ey acı, sükût ettim sana

Zannetme ki yenildim

Sevinme öyle uzun uzun

Belki de sabrımla seni yendim

*****

Yokluğun kahır, varlığın sükûnet

Vatanımın dik başı, gerçek asalet

Dalgalan sen bırakma gökyüzümü

İhtişamın baki, düşmanlarımı titret

*****

Kimi ibadet yapar sessiz ve sakin

Kimi ibadetten menfaat elde eder

Ne garip bir zaman şu yaşanan zaman

Âbid ile mürai aynı değerden bahseder

*****

Ömür dediğin sanma ki dört harf bir kelime

Doğumdan ölüme nefes nefese mücadele

*****

Orucum

Tut beni niyetliyim

Bıraktım masivayı

Emrindeyim

*****

Ne sen erken vardın

Ne ben geç kaldım

Ömür dediğin işte bu

Her şey vaktinde kaldı

*****

Ne güzel bir misafir geldi

On bir ay gibi uzun bir yoldan

Savrulmuştu günahkar benliğimiz

Bağışlanarak ayrılmalı Ramazandan

*****

Mevsimler de hayat gibi

Kimi kış kimi yaz

Dert etme içindeki hali

Gelecektir sana da bir yaz

*****

Bütün aşklar fâni sen ise bâkîsin

Kâinat şahit sen maşuku hakikisin

*****

Ecel saati acımasızca işliyor

Ben ise yerimde sayıyorum

Gittiğim yol çok çetin, lakin

Heybemde azık bulamıyorum

*****

Vatanım, ne çok derdin var

Hem içeriden hem dışarıdan

*****

İkram soframızda nasihat olmalı

Kardeşlerimize sunmalı zamanında

İyiliklere çağırırken zarifçe

Kötülüklere engel olmalı mesela

Erdemliler ülkesinden olmak kolay değil

Sen, orada sadece sen değilsin

Güzelliklere birlikte sahip olur insanlar

Nasihatli olmak bunlardandır mesela

*****

Öğrendim şu fani hayatı

Yazarak bazen dinleyerek

Daha ağır geldi hep bana

Yaşayarak öğrendiklerim

*****

Bir iman ki göklerden gelen imana muhtaç

Bir duruş ki Allah ile Nebisi arasında ayıraç

*****

Bulasam karlara amel defterimi

Günahlardan beni azad eder mi

*****

Anlaşılır dert sahibi kim ve samimiyeti

Yağdığında türlü belalar yağmur gibi

*****

Kötü haline sevinen

İyiliğine ise üzülen

Kendini ait hissetmeyen

Vatanım var diyebilir mi

*****

Bugün de geçti ömründen bir gün

Verebilir misin hesabını, bir düşün

*****

Martlar baharı muştular

Bir ölü mevsimden sonra

Şüheda döktüğü kanıyla yaşar

Toprak, vatan olduktan sonra

*****

Dostum diyebilmek ne güzel

Zahirde batında dostça olana

Kapatsa da sana tüm dünya penceresini

Yürümelisin yolunda daha nefes bitmedi

*****

Ne garip bir zaman

Her şey gününe esir

*****

Müttaki koysan ismini ne fayda

Kalbine yerleştirmedikten sonra

*****

İnandım demek ne kadar da ağır gelmişti

Esfeli safilin ülkesinin müzmin sakinlerine

*****

Bir geçmişim var, ben türedi değilim

Ecdad misali gelenekten beslenirim

*****

Önden gidenler

Yola çığır ekenler

Tecrübelerini rehber,

yolunu dert edinenler

Onlar hep önden giderler

*****

Hedefine giden ok gibi ol

Ağyar senden incinmesin

*****

An’lar biriktirdik insanlara dair

Hafızamızın kuytu köşelerinde

An gelir söyleriz yüzlerine diye

*****

Cemreler düşer şu yorgun yüreğime

Umutlar fışkırır çölleşmiş ufkumdan

Belki bir sabah, yükselirken güneş

Kardan beyaz bir sayfa açılır

Günahlarla dolu amel defterimden

*****

Kıymetin çıkar ortaya sen öldüğünde

Dimağlarda bıraktığın hoş sada kadar

*****

Yağarken her bir kar meleklerle yeryüzüne

Temizlenir fütursuzca işlediğimiz günahlar

*****

Siyah bellidir karşında durur safından tanırsın

Sen pirinçteki beyaz taşa bak yoksa aldanırsın

*****

Bir çay misali hayat

Sabırsız hiç içilmiyor

Belki imtihanın manası

Tahammülsüz geçilmiyor

*****

Dünya bir imtihan

Her şey emanet

Sahibi incinmesin

Merhamet gerek

*****

Ne yol bâkî ne de yoldaş

Kalır hoş sadamız bizim

*****

Sözün gücü daha ağırdır iki elinden

Zira sözün derunu, elin zahiri etkiler

*****

Ne bilsin ki nesebi gayri sahih

Kabe’nin namütenahi kıymetini

O taş görür, taşlaşmış kalbiyle

İnananlar ise arzın atan kalbini

*****

Hevesler biriktirdim dünyaya dair

Serap misali koştum peşinden

Ömür bitti, ellerim bomboş

Bakî olan ahirete dair

*****

Zor zamanlar, bir omurga misali

Ayakta duranla yıkılanın hikayesi

*****

Bilirim karşımdasın

Her an pusudasın

Nefes kadar yakınsın

Nefsim,

Yolumuz farklı

Yönümüz farklı

Derdimiz farklı

Sen hep karşımdasın

Bir büyük cihad

Her daim yaşarım seninle

Gündüz ve gecem tetikte

Nefes aldığım her yerde

Sen benim karşımdasın

*****

Şükretmek zerrenle hissetmektir

Onu da ancak kalbi olanlar anlar

*****

Başkasını mercekle gören

Kendi eksiğine kör olur

Hatalarıyla yüzleşmek mi

Ancak er kişide bulunur

*****

İmtihan zemheri kadar soğuk

Umut bir güneş kadar sıcak

*****

Dünü tanımazsam yarını hiç göremem

Emeklemeden yürümek mi beceremem

*****

Zanneder ki zalim devran böyle gidecek

İmhal eden ihmal etmez ansızın yaşarsın

*****

Yürek yükü çoksa insanın

Nasibi yoktur masivadan

*****

Dert etme insanlardan gelen gama, kedere

Sebepsiz değil, insan yegane güce dönüyor

*****

Nerede o canhıraş topladığın itibarlar

Nerede uğrunda savaştığın makamlar

Değer miydi uğrunda kırıp dökmeye

Dünya bu, döner gelirsin mezbeleye

*****

İsimler tanıdık, cisimler de lakin

Yürekler yabancı öz değerlerine

*****

Umuttu ancak senin adın

Zulmette ay gibi beliren

Yoldaş oldun ışık oldun

Hiranın son neferlerine

*****

Gel bir parça ver deseler vücuttan

Ölmeden birleş vazgeçme tırnaktan

*****

Bir kapıya vardım, yücedir makamı

Çaldım her dem zerre usanmadan

*****

Fıtrattandır beyaza olan sevdamız

Onun gibi arı, duru, temiz ve sade

Titrer belki o kirlenen vicdanımız

Günahsızlık, kar misali, sevdamız

*****

Zihniyet değişir mi sandın azizim

Soya çekermiş kan, o işte bu kan

*****

Karanlık çökme hiç ufkumun tepesine

Bir güneşe bakar, umudum hep bahar

*****

Her anında bir tecrübe

Her günün ayrı bir ders

Hayat dediğin nedir ki

Öğretiyor nefes nefes

*****

Nasibin nedir ve ne zaman

Düşünmez yazgıya inanan

Sen râm ol yürüdüğün yola

Ne gelirse gelsin o Hak’tan

*****

Vicdanındaki yükler kadar insansın

Dert sahibinde kaim ancak vicdan

*****

İki gözümle baktım, tanıyamadım hayatı

Meğer marifet yürek gözüyle bakmakmış

*****

Fıtrat kirlenmesin azizim bir kere

Yağsa da gökten sağnak temizlemez

Yapı bozulmuş ne yapsanız nafile

Dua etsen muhal, müzmin nasipsize

*****

Sadeleşir hayat artar tecrübe ister istemez

Veda edince ömründen dökülen her yaprak

*****

Değiştirmek mi dünyayı, talip değilim

Kendime baktım önce özümü bileyim

*****

Edepsize ne edepten

Ona ancak hakaret olur

Zira mayasız hamurdan

Hangi ekmek umulur

*****

Her şey vaktine esir

Kalu beladan sonra

İstersen dünyayı getir

Gelmez önce hiç sonra

*****

Yarın var diye umutlar ektim nefesime

Bir şaşmaz teraziyi mesken tuttu aklım

*****

Hayat dediğin bir dünya sabır

Çeksen de dert çekmesen de

*****

Suskunluğun artar sözlerin zor dökülür

Düşünce ömründen her yeni bir yaprak

*****

Seni ancak sen bilirsin

Başkası ne bilsin seni

*****

Görmesem günahımı, tanımasam ne fayda

Bir gören var, şahitler var hesap zamanında

*****

Bir kavgadır tutturduk

Adı menfaatte mücadele

Kırıp döktük her şeyi

Kaldık tek cepsiz kefene

*****

İnandım dedim

Bedel istendi

Düz yol istedim

Patika verildi

Burası dünya

Hayat imtihandı

Şikayet mi asla

İnancım tamdı

*****

Okuyarak çıktım yola

Derdimi buldum

Dikenli yolları geçtim

Kendimi buldum

*****

Bir çentik daha atmalı artık sabır tahtasına

Yürüdüğüm için kader yolunda hep iki defa

*****

Söz eden vareste sanar sözden kendini

Baksa utanır mı halinden bilmez nefsini

*****

Nasibe imanım, lakin

Elimden gelenler var

Yolum bellidir, ancak

Yürümeye gücüm var

*****

Açılınca yeni kapılar bir an düşündüm

Bir vesileymiş şükre, kapanan kapılar

*****

Yerde sen gökte sen kevnü mekanda sen

Kulum der misin, bir Allahu Ekber desem

*****

Edebi kadardır bir insan

Edebli olanlar kalır insan

*****

Sen hakikate deniz feneri oldun

Biz ise ışığında yol alan bir gemi

Asırlar geçse de aradan efendim

Sensin ümmetin yeğane rehberi

*****

Faniyim, beklemem fanilerden bir nazar

Yegâne dost kâfi bana, gerisi sarfınazar

*****

Gülemem başkasının hikayesine

Bak yol uzun daha ömür bitmedi

*****

Sıfatlar biriktirdim tumturaklı yıllar yılı

Yalanmış meğer, bir özümden başkası

*****

Küçük şeylerdi hayatta bizleri mutlu eden

Tamah ettik büyüklere, kaybettik tümden

*****

Dertler uğrama kapıma, yükün ağırdır

Dağlar yüklense seni yerle yeksan olur

*****

Mazlum misali,

Yükselirken günahkar ellerim semaya

Yağmur misali,

Ömrümü yıkayan bir rahmet beklerim

*****

Yaşlandı tüm isteklerim

Dünya namına ne varsa

Bir hıtamühü misk dilerim

O da Allah yolunda olursa

*****

Umut varsa bir nefes almaya şu dünyada

Zalimlere inat yürüyeceğiz hakkın yolunda

*****

Fırtınalar kopar da içinde insanın

Dışında ise ölüm sessizliği hakim

Sabrı yaşamak değil midir bu halin

Ve nihayet kar beyazı olur saçların

*****

Yolunu yolum eyledim

Gerçek dostu bulayım diye

Sözünü işim eyledim

Her anıma can olsun diye

*****

Doğdu insan, sanki imtihan bitti

Meğer marifet insan kalmakmış

Gayrısı insanlığını terk edip gitti

*****

Farklı olsa da coğrafyalar ne gam bize

Yüreklerin davası bir olduktan sonra

*****

Zamanım, elimdeki yeğane servetim

İsrafı sevmezsin; ömrüm, bereketim

*****

Yolu açmak mı dilersin

Önce yolu yapmak gerek

Dua ettiğinde bilmelisin

Önce verene kulluk gerek

*****

Bu ne mücadeledir ya Rab

Şer sağanak sağanak

Şu gelen İslam’ın ordusu

Elinde Kur’an ve bayrak

*****

Döktün yine dünya fütursuzca sefahatini

Helal pustu başkaldıramıyor korkusundan

Haramsa derebeyi gösterir tüm şecaatini

*****

Gölgeler, özünü kaybeden neferler

Taklitten başka hayatınız yok sizin

Asıllara bir bakın, her daim ayakta

Sizler ise hayatı sürünerek geçirin

*****

Bir rüzgar esse, adı da poyraz olsa

Kalır mı karaltılar, sağında, solunda

*****

Kar yağmış yaz mevsiminde

Lüle lüle saçlarıma

Ve ben Beyaz bayrak çektim

Ölümün acımasız hatırlatıcısına

*****

An be an artar, elde tecrübeler

Gün görürsün, dert çekersin

Yorgun yüreğin ise olgunlaşır

*****

Gelme diye önümden kaçarken dünya

Bir süvari misali ona doğru koşuyorum

Bilirim o bir han, ben ise garip bir yolcu

Dârı beka yolunda onunla oyalanıyorum

*****

Maskeler, tekdüze yapmış yüzleri

Yüzler mi? niceleri bulmuş yüzleri

*****

Olanda hayır ararsam, ferahlarım

İsyan etmenin kime ne faydası var

*****

Karanlığa alışmış gözlerin, ne çare

Göremezsin hakikat güneş olsa da

*****

Vurulursun dostum iddiandan

İmtihanı da iddiandan yaşarsın

Samimiyettir senden beklenen

Sabrındır sende imtihan edilen

*****

“Sen”den önce “ben” varım

Muhasebe önce kendimle

Başkasına yok zamanım

Derdim amansız nefsimle

*****

Kulluğa bir nişanedir

Secde izli yüzler

Kimliğidir o Müslümanın

Secdeden Rabbe bir yol izler

*****

Zihniyeti fecaattir

Kendisini âlî zanneden çukur zihniyetin

Marifet mi, ne gariptir

Ancak küfreder değerlerine milletin

*****

Ne makam insanı insan yapar

Ne de içinde bulunduğu mekan

Yürüdüğü yol karakteridir insanın

Yoldaş ise şahsiyete olur mekan

*****

Varsa bir sözün, söyle ki faydalansınlar

Kem söz söyleme, sus ki insan sansınlar

*****

Seni tanımaktı şeref ve ümmetinden olmak

Asırlar geçse de yolunda yolcuyuz efendim

En güzel örneksin bizlere bir mümin olarak

Kendini bilmeyen değerini ne bilsin efendim

*****

Gerçekler acıtır da bazen yüreğini

Dilin lâl olur, kalbin ise zindan yer

*****

Perdeler, ah perdeler inmiş yüzler

Ardında ne yüzler var kendini gizler

Oysa ki söz vermiştik Rabbimize

Bir olacaktı, berrak, kalpler ve yüzler

*****

Şükür düştü aklıma

Dert bedene düşünce

Olanı yormalı hayra

Dert yürekten gidince

*****

Dua dostları olmalı bir Müslümanın

Dostu için gerçek dosta dua eden

Dua almalı bir insan saf gönüllerden

Sevince ve kedere içten refakat eden

*****

Nefes verdim umuduma

Yoluma yoldaş olsun diye

Çıktım derdin zorlu yoluna

Hedefe varır mıyım bilmem

*****

Yaşadım ve gördüm

Hayat dediğin bu kadar

Giden gitti ve yaşanmışlıklar

Heybemdeki tecrübeler kadar

*****

Bir zaman düşün, sanki

O yürümüş ben geri kalmışım

Bir selam vermek diledim

Geçmişte kalmış, utanmışım

*****

Darlanma hiç önüne çıksa da Kızıldeniz

Umudun kavi olsun, denize yol açan var

*****

Özendim başkasına

Halimi hiç düşünmeden

Eldeki değerden oldum

Hüzüne müdavimim ben

*****

Cennet kokan yüzler

Arzda yürüyen melekler

Görenler Mevlasını özler

Bir nur inmiş sanki göklerden

Onaylanmış, izin çıkmış cennetten

İmtihan, kul geçmiş hüsnü kabulden

Hakikat kokan yüzler

Görenler Rabbini özler

*****

Ne çok çekti bu ümmet

İçindeki beyaz taşlardan

Düşmana yâr

Kardeşine düşman

Sözde Müslümanlardan

*****

Gönül doymazsa

Dünyayı versen boş

Bir iyilikle mutlu olan

Kalpler ne de hoş

Şükür yakışır bize

Verilen onca nimetten

Unutma vereni

Yoksa elin kalır bomboş

*****

Bir “Oruç” tuttuk

Vatan kadar kutsal

İhtişamın denizi ürkütüyor

Yürü sen de ey kızıl sakal

*****

Vatan bilmişse bu millet

Şehit verdiği her yeri

Sahip çıkacaktır mirasına

Vatan bildiği her yer

*****

Ümmet coğrafyası vücut misali

Kalbimiz hep dertli yerlerde atar

*****

Bir nefesim var

Sonrası belki ölüm

Ölümsüzlüğe imanım

Artık istediğinde gel ölüm

*****

Bildim diyemem ilmin hakikatini

Bir katreyim, kürrede zerre misali

*****

Niyetini daima halis tut

Akıbetini hayır eden var

Tevekkül ne güzel dost

Yoluna yoldaş olan var

*****

Sen ve ben varsa

Yürüdüğün yolda

Yol tükenir

Sen tükenirsin

Daha biz olmadan

*****

Bir arayıştadır hep insan

Doğumdan ölüme doldurulamayan

Kelebekler misali

Kozasındaki mutluluğu arayan

Ruhunu arıyor insan

Evvelde kendisine üflenen

Rabbinden bir parça

Özüne kavuşmayı dileyen

Dünya bir imtihan

Mahlukun Halıkına özlemi

Ölümler bir vuslat

Sevenlerin düğün gecesi

*****

Umut oldun ümmete umut oldun Aksa’ya

En karanlık geceler döndü güneşli sabaha

Çünkü sende müjde var asırlar öncesinden

Haktan inayetle işaretin geldi Peygamberden

*****

Bir imtihan düşün

Sorular sekiz köşeli

Sabır taşı bile çatlar

Cevaplar diken döşeli

*****

Öldürmeye odaklanmışız

Yaşatmak dururken

İnsan olmaktan bihaberiz

Birbirimize vururken

Eşrefi mahlukat şiarımız

Fıtrattan geleni korursak

Belhüm edal’e çok yakınız

İnsanlıktan uzaklaşırsak

*****

İmanım, yanıyorsun için için

Boykot yemiş gibisin Mekke’de

Saldırırken nefsin tüm neferleri

Ne sesin geliyor kulaklarıma

Ne de tağutu titretecek kuvvetin

*****

Şahit kılanlar var kanını döktüğü toprağa

Şehitleriyle cennet kokan vatanım benim

*****

Dinliyorum seherde kainatı

Nice sesler duymaktayım

Sanki toplanmış mahlukat

Musikide kaybolmaktayım

Her canlı icra ettiğinde ritmini

Rabbimi zikirde bulmaktayım

Ne gafil tutmuşum benliğimi

Büyük orkestradan uzaktayım

*****

Gün gelir kırılır bütün prangalar

Yükselir sadamız, akıbet bizim

*****

İsyanlarımız var bizim

Estiğinde melteme bile

Kalmadı hiç sabrımız

Her yolu çıkardık kedere

*****

Acılar gelip geçmez

Kalır bir yanında

Ders almak istersen

Onlar hep hafızanda

*****

Acı, sen İslam ümmetinin ayrılmaz kaderi

Ne küçük dinlersin ne büyük, cennet sebebi

*****

İrfan, kendi yolunu kurmaktır

Çıktığın yolda Hakkı bulmaktır

*****

Fıtratı korursan insan-ı kamil olursun

Karışırsa yüreğine aşağılanmış nefsin

Kendini “belhüm edal”de bulursun

*****

Süfliliğin onur, omurgasızlığın şahsiyet

Çağdaş! dünya, değerleri nefse feda et

*****

Teslim edersen benliğini seni var edene

En güzel tedavi budur dünya dertlerine

*****

Yürür anbean ömür kervanı

Her nefeste dökülür bir yanın

Arınır mı dersin tecrübeler

Hatalar ibret olunca hayatın

*****

Bir asır düşün

Hayat paramparça

Şekiller başka

Zihniyetler başka

İnsan, girift bir dünya

Yönelir bedenler Kabe’ye

Kalpler ise menfaate

Hem de büyük bir aşkla

*****

Son elçiyi tanımak ne acı zor zamanlarda

Efendim, rehberdir sözlerin tüm dünyaya

*****

Hiç bu kadar değerli olmamıştı hüzün

Yıllardır içinde yaşadın sen Ayasofya

Gün geldi pranga yedin sandılar ki öldün

Diriliş mi, belki yarın ama mutlaka bir gün

******

Yönün kıble olursa gönlün de Allah’a ram

Rahmet iner gökten arınırsın günahından

*****

Bittim deme hiç umutsuzca

Düşsen de Yusuf gibi kuyulara

Gelir göklerden el-Azîz’in kervanları

Çıkarırlar seni fildişinden saraylara

*****

Her nefes bir emanet,

Hayat, mal, mülk ve sen

Hürmet et verene, ibadet et

Zira aksi emanete hıyanet

*****

Hak ve batıl kıymettir birbirine

Biri olmadan diğerinin değeri ne

İmtihan dünyası değil mi şu alem

İradeler esirdir yürüdüğün menziline

*****

Yukarıda değil gözlerim

İbretle aşağıdakilere bakarım

Ne çok nimetteymişim meğer

Düşünürüm hepsini, bir bir anarım

*****

İyiler hep önden gittiler, vakitsizce

Davaydı dertleri, hep çilesini çektiler

*****

Nice nimetler var hâlimizde

Saymak istesen sayamazsın

Farkında olmak bile bir nimet

Her kulda bunu bulamazsın

*****

İlim diye geldik mektebe kem söz âbâd olmuş

Nefisler, önden gidenlerin kalbine taht kurmuş

*****

Hayatım, tecrübelerim, takdir edilen kadar

Silmek ne mümkün günahlarım arzı kaplar

*****

Umutsuzluk nedir bilmem

Umuda dairdir benim imanım

Söz “umutsuzluk” ise bakarım

Onun bile “umut” tarafına nazarım

Hayatı kuşatan gökyüzü umudum

Bazen güneşli bazen yağmur ve kar

Hayat dediğin nedir ki dostum

Umudu ayakta tutan sabrım var

*****

Tanırsan ecdadını bilirsin kökleri çok derin

Yüz yıllık değil, bin yıllık geçmiş senin

İftihar etmek güzeldir, umuttur senin için

Lakin ecdad yüzüne bakmaya var mı eserin

*****

Yükselttim sesimi haklı mıyım bilmem

Hakkı tutup kaldırmak görevim benim

*****

Vedalar firkatin kıskacında nice yürek yakar

Vuslat muhakkak, umutlar olursa hep bahar

*****

Bittim dediğinde artık yürümek çok zor

Mücadele nefes ister son nefese kadar

*****

Zihniyetler değişir mi sandın azizim

Sütle gelen kefenle gidermiş, çaresiz

*****

Tecrid edebilmek mi kalbi tüm masivadan

Cihad değilse nedir bu, azmetmek kuldan

*****

Ekinler misali hayatımız

Sağdan gelen poyraz soldan da

Güç verir umuda kararlılığımız

Sallandık lakin ölmedik, ayaktayız

*****

İnşa etmek için bir mekan bir de sevgi lazım

İmha etmek için insanlığını kaybetmek yeter

*****

Gemiler gibidir camiler ufka yol alan

Zulmetin girdabında hakikati arayan

*****

Gül mevsiminde sadece güle benzenir

Kokla Gül’den rayihayı hayata soluk getir

*****

Poyraz essin dertli dertli,

Sonra etrafında kim kalır bakman lazım

Yazın sıcağına kanma,

Ardındaki sonbaharı görmen lazım

Zannedilir ki geçici dünyada hükümler bâkî,

Oturduğun makamdan sonrasını düşünmen lazım

Ölüm son değil dostum,

Asıl ondan sonrasını hesaba katman lazım

*****

İnşa etmek için yükselirken tek tek başlar

İmhayı şiar edinenler ancak meyveyi taşlar

*****

Büyüktü imtihan, burası dünyaydı

Acılar üstünde nice acılar vardı

Dün Mekke’de, Taif’te, Uhud’daydı

Bugün acı ümmetin sol yanındaydı

Türkistan diyarında zaman Mekke’ydi

Zulmün bini bir para hep seferdeydi

Ashab-ı Uhdud vardı onlardan sayısız

Sümeyyeler, Bilaller hep kıyamdaydı

*****

Gözyaşı döküyor bugün gökler

Merhamet damlaları geliyor Yâr’dan

Siyem siyem arınır mı dersin çehreler

Umudun üstündeki kara bulutlardan

*****

Geçmişte kıdım kıdım ilmini inşa edenler

Onlar hep önden gittiler

Bugün bir damlayı derya zannedenler

Sû-i edeple nice emeklere söz ederler

*****

Alçak desem dinime küfredene, o ödüldür

Zira alçak bir seviyedir, onlar çukurdan öte

*****

Ah dilim, gelecek mi oruç tuttuğun bir an

Keskin kılıç gibisin, yaralarsın durmadan

*****

Günahlarımız arşa ulaştı

Yeniden bir iman lazım

İstikametimizin yolu şaştı

Önce nasuh tövbe lazım

*****

Dil dökermiş sol yanında saklı olanları

Nurdan nur kirden kir, sen istemeden

*****

Nasip, sabıra vurgun

Vaktinden hiç ödün vermiyor

Gelende hayır mı şer mi var bilmem

Gördüm ki ömrüm günden güne bitiyor

*****

Beklentilerimiz var, belki uzun emeller

Mekan bulmuş, kibirli dağların üstünde

*****

Oku, şayet sana bir bilgi, bir duruş lazımsa

Oku, deryada zerre misali yerini tanımaksa

*****

Zaman sensin, kevn-ü mekan Sensin

Zerrelerle kürreyi dize getiren Sensin

Dalmışız dünyanın sarhoş eden gönlüne

Unuttuk Varlığını, yegâne hâkim Sensin

*****

Ne büyük düşman taşımışım

Vicdanımın müstesna tahtında

Her haseneyi kendinden bilen

Ben demekten de vazgeçmeyen

*****

Günahkâr kul beraatini ister Rabbinden

Kulluğa bigâneyim bana kim beraat eder

*****

Attığın taş yaralasa da vicdanımı ne gam

Vesileler boş, veren de kaldı aklım bir an

*****

Koşturduk atlarımızı yıllarca hiç durmadan

Zannettik ki böyle geldi böyle gidecek

Unuttuk, varlığı var edeni, işte o zaman

Durdurmalı vakti, muhasebe etmeli maziyi

Biraz fikriyattan biraz yaşadığımız hayattan

*****

Servetlerin olmasına gerek yok, Karunlar gibi

Hisseden vicdanın olsun, bir gülümseme gibi

*****

Yağdıkça seller gibi akan yağmurlar

Yürekleri titreten dondurucu karlar

Ufukları karartan kapkara bulutlar

Estikçe dünyayı sallayan rüzgarlar

Ömrünüz ancak güneş çıkıncaya kadar

******

Söz konusu vatansa, tanı ayrı baş çekeni

Zorluklar ayırır, düşmanla vatanını seveni

*****

Sokaklar bayrak çekti yalnızlığın girdabına

Sessizlik beylerbeyi, gölge arar maverada

Kapladı ufkumun kalbini hercai düşünceler

Umutsuzluk mu, anlatamaz bizde alfabeler

*****

Ah Endülüs gönlümde kanayan bir yarasın

Asırlar geçse üzerinden sen hep aklımdasın

Mahzunsun, okunmuyor yıllardır ezanların

Kurtubadan ulaşırmı garip Kabeye namazların

*****

Yağmur gibi yağarken türlü belâlar üstümüze

Göğü şemsiye kıldık, bir de günahlara istiğfar

*****

Kara bulutlar, sizin ile hiç işim olmaz benim

Güneşli günlere talibim çünkü o karakterim

*****

Sıraladım dünyamda sevdiklerimi ve korktum

Öncelik nerede ve kimlerde içinde kayboldum

*****

İnsan, nisyân ile ma’lûl unuttu verilenleri

Alındı nimetler, hatırlattı Rabbim kendini

*****

Ne çok nimet varmış, bize bahşedilen

Nefes bitti ömür gitti farkına varamadık

*****

Kapanmıştı bütün kapılar

Mevsimler her daim hüzündü

Nusret uzandı göklerden

Vakit Miraçtı, davet ise dostan

O da sabredenin ödülüydü

*****

Bir yanımız hayat bir yanımız memat

Ne ölüme hazırız ne de halimiz rahat

*****

Akrebin kıskacından denizi yol eden Rabbim

Derdi mazlumlar olan son kaleye imdat eyle

*****

Gecenin zulmetini kalıcı mı sandın

Tüm güzelliğiyle gündüzü yaratan var

Zorluklar imtihandır, sabır bedel ister

Her çıkıştan sonra bir nefes aldıran var

Tecrübeler aynadır imtihanı zor geçenlere

En zor zamanda bile kapıları bir açan var

*****

Sıkıntıları boş sanma vardır bir hikmeti

İsyanı bırak Yaradan da bul istikameti

*****

Dertler dalga dalga vururken sabır duvarına

Umut gibi sağlam kulptan başka nem kaldı

*****

Yaşlandın yaşadığın kadar be dünya

Her bir tarafından türlü dertler akıyor

*****

Okudukça cahilliğimi keşfettim

Âlimlik mi bir elif okuyarak talibim

*****

Ateş düştüğü yeri yakarmış derler ya

Vicdanın varsa sen de yanarsın dostum

Derdimiz, davamız, bayrağımız, vatanımız bir ya

Yanmak için başka sebebe gerek var mı dostum

*****

Bırak konuşsun konuşmayı meslek edineni

Sen heybene bak zira bugün de akşam oldu

*****

Söz, tek başına bir söz müdür

Sadece dillerden dökülen

Taşır heybesine biriktirdiği yükleri

İlimden, irfandan ve tecrübeden

*****

Dertlenme dünyanın gamına, kederine

Ölümü düşün bir an, asıl iş ondan sonra

*****

Uğraştık nelerle uğraştığımızı bilmeden

Ömür bitmiş daha kendimize gelmeden

Güneş asılır kalır mı sandın gökyüzüne

Gün bitti sen bittin daha yarını görmeden

*****

Şeytanı da var bu dünyanın meleği de

Her şey cibilliyetten gelir gerisi nafile

*****

Bir imanımız olmalı bizim

İrademizi hakikate tebdil eden

Bir insanlığımız olmalı bizim

Mazluma müşfik kafiri titreten

Bir derdimiz olmalı bizim

Kesif bir gecede uykuyu öteleyen

Bir şahsiyetimiz olmalı bizim

Dokunsa da nefse, hakkı yeğleyen

*****

Yozlaştık tümden azizim

Doğu Batı kalmadı bir olduk

Nefse keder gelmesin diye

Bizi biz yapan değerlerden olduk

*****

Görseydim mükevvenatı kalp marifetiyle

Suretler memzûç, tanırdım gerçek yüzüyle

*****

Dalga dalga vururken acılar yüreklere

Vicdanlar bir kalkan, sabırla, metanetle

*****

Acı, sen coğrafyamın isimsiz neferi

Geçmiyor ki birgün senden uzak

Kesişmesin toprağın kanla kaderi

Dalga dalga vururken acılar yüreklere

Vicdanlar bir kalkan, sabırla, metanetle

*****

Kötülük bey olsa mahşeri vicdanın mülküne

Söyle hakkı mütemadiyen, kötünün sinesine

*****

Şehitler gördüm bugün

Ülkemin acı gözyaşlarını

Dünyadan bir bir eksilen

Ahirette yükselen başlarını

*****

Tükürün sözde İslam ülkelerinin yüzüne tükürün

Sahip çıkamıyorsanız Kudüs’e yerlerde sürünün

*****

Küçük şeylerdi bir zamanlar değerlerimiz

Peşinden koşardık büyük büyük davaların

Büyük şeylere talip olduk amaçtı dünyamız

Kaybettik kıymetlerini küçük küçük hayatın

*****

Biz bize yeteriz

Düşmana ne gerek var

Sen biz olmazsan

Bizde hep bir eksik var

*****

Ölüm ey ölüm bir deprem kadar yakınsın

Hazır mıyım bilmem lakin tek hakikatsin

*****

Otuz iki dişimden dökülen

Otuz iki mahalleye ulaştı

Tutsaydım dilimi sıkıca

Ne çok rahat edecek vardı

*****

İsyanlarımızdan arz utandı

Başa gelen en küçük dertte

Göremedik sayısız nimetleri

Gönülden kopan şükür utandı

*****

Mahremiyet sırrımdı, sırrın gerçek sahibinden

İfşa eden bahsedebilir mi mahrem değerlerden

*****

Fikir yürür

Şiir yürür

Sen yürürsün

Dil söyler

Dert söyletir

O da gönülden biliyorsun

*****

Olanda nice hayırlar vardır dostum

Mukadderata iman kördüğüm misali

*****

Duymuyordu artık kalbimiz

Ümmetin coğrafyasını

Dertli vücudun azalarını

Ciğerden süzülen ahları

Soğuktan hissiz uzuvları

Günlerdir aç susuz kalanları

Sığınağı olmayan vatansızları

Aynı kıbleye yönelen kulları

Çünkü duyarsızlaşmıştı kalbimiz

Hissetmek mi, harlanırsa derdimiz

*****

Nice çehreler görürsün gayet sade

Samimiyeti okunur kalpten kalbe

Nice yüzler görürsün nefsine amade

Maskelerden ulaşılmaz öz benliğine

*****

Nefes nefes birikir ömür boyu tecrübeler

Rehbere ne hacet, onlar yoldaki işaretler

*****

Konuşunca baktım gıybetten zarardayım

Sükût en güzel hâl en azından kârdayım

*****

Dert etme küfrün çabasını

Sen kendi gayretine bak

Kutsama kimsenin aklını

Sen ilmini artırmaya bak

Sevme imhayı meslek edineni

Sen inşaayı şiar edinmeye bak

Unutma hiçbir zaman ihaneti

Sen hep omurgalı durmaya bak

Herkes çakar tabutunun çivisini

Sen hoş bir sada bırakmaya bak

*****

İlahi nazargah yürek yorgun

Cana mekan beden yorgun

Hayatın tek gerçeği ölüm yorgun

Ey eşrefi mahlukat olan insan

İyiliğin az kötülüğün dünya kadar

Sen de insanlığından yorgun

*****

Köksüz bir medeniyet kurduk

Geçmişe reddi miras yapınca

Unuttuk değerleri, kaybolduk

Medine’den ilham almayınca

*****

Zulmü bâkî mi sandın

Arşa yükselen ahlar var

Zalim zanneder ki kazandım

Mazlumun hak alan Rabbi var

*****

Özenti öldürür coşkun akan yürekleri

Öz değerine sahip çıkan kırar zincirleri

*****

Yaşamak mı, bir mum gibi aydınlık

Yanmalısın her daim, değilse ölüm

*****

Yağarken her bir kar meleklerle yeryüzüne

Temizlenir fütursuzca işlediğimiz günahlar

*****

İman varsa imkan vardır

Artık yürümek mukadder

*****

Mal, mülk, makam, şöhret ve şan

Birgün gelir bakarsın birgün gider

Kazanırsan iyi bir dost kazan

Kıymetlensin ömrün her geçen an

*****

Bekle imtihanı, yakındır

İddiadan dem vurunca

Sözüne sadakat esastır

İddianla hemhal olunca

*****

Çalışmak ibadettir dedik, daldık dünyaya

Dünyaya sahibiz lakin ibadetlerden olduk

*****

Seccadem, dosta giden yolum

Masivaya değil Hakka açık kulluğum

Senin yönünde huzur var

Senin yönünde sonsuz umut

Gündüzün arınacak bir gecesi var

Sen de günahkar Müslümana umut

Gün seninle başlar, seninle biter

Usanmak ne mümkün, beş defa

Rahmanın kulları seninle huzura erer

*****

Paramparça ümmet, kardeşler habersiziz

Müslüman mı, sadece kendimizi bilmişiz

*****

Döker duruşlar kalptekileri fark etmeden

Zahir kurtarmaz hali kalbi temizlemeden

*****

Kar yağıyor, arz beyaz elbisesini giyiyor

Yok oluyor kusurlar, an yeniden doğuyor

Engin rahmeti her şeyi kuşatan Rabbim

Aciz kulun kardan beyaz olmayı umuyor

*****

Rasûlüllah hasbel kader çıksa gelse

Onu da hidayete çağıracak eblehler var bugün

Sünnetsiz Kuran bir an gerçekleşse

Yeni bir din ihdas edecek pavloslar var bugün

*****

İnsan, eşref-i mahlukat Hz. Adem’den beri

Zaman geçse de bozulmaz fıtratının değeri

Varsın çıksın esfel-i safilinin ebter neferleri

Soyunu hayvan görene verme insan değeri

*****

Gül verirsin yolların dikenden bir demet

Gül bedel ister önce başa gelene sabret

*****

Bir istigfar etsem ellerim semada

Silinir mi dersin bütün günahlarım

Kapılar sanki duvar, durur karşımda

Sadece rahmeti Rahmana nazarım

******

Gel dertleşelim azizim desem neye yanayım

Cüzdandaki İslamı hayatın neresinde bulayım

*****

Sefahat temayüz edince bir toplumda

Yetim kalırmış dava, hem öz vatanında

*****

Demlenir hayat ve zaman

Demlenir şahsiyet ve duruş

Demlenir anlayış ve bakış

Demlendikçe insan, kâmil olur

Demlendikçe arkadaş, dost olur

Demlenen yürekler, hemdem olur

Demin rengi çekilen gam kadardır

Demin ömrü yürüdüğün yol kadardır

Demin tadı, sevdiğine aşkın kadardır

*****

Senden gelen oklar yaralasa da gönlümüzü

Ses edemem ki vakfettik yoluna ömrümüzü

*****

Düşün ki dünya tuz gibi, yemeğe katılan

Çoğu zarar azı karar, sade olmalı yaşam

*****

Derdin davan olursa

Kim var diye sorma

İnancın rehber olursa

Gayrısına dayanma

*****

Biraz hüzün olmalı belki kar yağmış başımda

Bize ne uzak bize ne yakın ölümü anmak için

*****

Gelecek bir gün, umut kıyama kalkacak

Gazze semalarında güneşler doğacak

Zalim zanneder ki hükmüm bakidir

Ümmetin çocukları mutlak hesap soracak

*****

Biz sabrı ırmaklardan öğrendik

Asırlardır aynı mecraında akan

Biz hüznü sonbahardan öğrendik

Sevdiğinden yaprak yaprak ayrılan

Biz mücadeleyi ağaçlardan öğrendik

Kopsa da fırtına dimdik ayakta kalan

Biz şükretmeyi bitkilerden öğrendik

Yıllarca ürün vermeyi hiç unutmayan

*****

İmtihandayım

Ömrümde hep zor sorudayım

Geçer mi kederler bir gün

Hep umudun makamındayım

*****

Zulmetin kıskacında debelenirken insan

Gelişinle kevnü mekan aydınlandı Efendim

Ashabından olamadık, nasibedir iman

Kabul et, kardeşlerinden olmayı Efendim

Görmese de gözlerim dünya gözüyle bir an

Sünnetini rehber kıldık, yolunu yol Efendim

*****

Savrulduk düz yolda

Daha başlamadan yürümeye

Tanıyamadık yolu, râm olan yolcuyu

Yâre giden kılıçtan keskin bu yolda

*****

Dedemi gördüm beni hiç tanımadı

Ben ile o hiçbir zaman tanış olmadı

Araya Olimpos kadar dağlar dikilmiş

Geçmişimle olan bağım hiç kalmadı

*****

Şeytan sormuştur bugün kendi kendine

Haberim yok devretmişim görevi birilerine

*****

Düşmüş çukura zanneder ki muasır medeniyet

Ufkun kadarsın, olmayınca Haktan bir inayet

*****

Muhatap olunca her bir ilmi hakikate

Sadır oldu aczim huzurunda secdemle

*****

Eldeki güç kuvvet geçici hatta sen bile

Bir soluk bırak ki zamansız hatırlanasın

Gelsin, dokunsun mahzun gönüllere

*****

Gün bitti akşam oldu gel hesaplaşalım

Bir avuç dert var bende, gel paylaşalım

*****

Gidiş nereye der mi her bir insan kendine

Bırakmalı gayrıyı, mücadele önce nefisle

*****

Ne garip bir dünya

Ne garip bir zaman

Nasihat edersen suç

Nefsani gidensen, adam

*****

Gölgesi yeter vatan kılmak için al bayrağın

Varsa ay yıldız, yükselmiştir Hak sancağın

*****

Bir elde hilal bir elde yıldız işte sana rehber

Hilal İslam’dır, yıldız ise uğrunda ölen asker

*****

Yaşamak için savaş, yaşatmak için savaş

İmtihan dedikleri bu, başarmak için savaş

*****

Engin deryalar kadar ilmin olsa ne fayda

Nasip kılmadıktan sonra bir ilim talibine

*****

Ölüler diyarına uğradın mı hiç

Ortam oldukça sessiz görünüyor

Nerede o can hıraş kavgalar

Nerede o dünyayı yakan hırslar

*****

Kibirlendik dağlar gibi, görmedik çevremizi

Zannettik ki büyüdük, mahvettik kendimizi

*****

Acizlik, fark etmek belki de boyun eğmektir

Gelince mülkün sahibi, büyüklenememektir

*****

Tecrübelerim, başyapıt misali durur köşemde

Dertdeşim her gün, rehber olsun geleceğime

*****

Dinleme ilmin hakikatini cahilden

Baldan bihaber, onu nasıl anlatsın

*****

Bir eylem, bir bakış, bir adım belki bir vesile

Ya hayra anahtar olur, ya da her şey nafile

*****

Vurulup şehit olmuş, bak yerde yatıyor

Sanma ki o bir kişi, ümmeti resmediyor

Bilirim yükseliyor kızgın ifadeler Yahudiye

Onlar katil, ümmet ise terk etmiş kendine

Yardım eder mi Rabbim ümmetin bu haline

Gelse de yardım melekleri, kimi, nasıl seçer

*****

Ne hazanlar yaşadı ezan, ne kışlar gördü

Geçse de yolu sırattan, Bilal’in sesi hep gürdü

Dert oldu tekbirler ateşin kimliksiz çocuklarına

Bilmezler ki ezan nişanedir, Allah’ın varlığına

*****

Binbir surat oldu çehrelerimiz

Mekanda başka zamanda başka

Yolllar gibi kıvrıldı şahsiyetlerimiz

Menfaatte başka makamda başka

*****

Ne garip bir dünya, şu dünya

Varlığı bir dert yokluğu da

Bir tarafın ağlarken diğeri mutlulukta

İmtihan dedikleri tam da bu aslında

*****

Müslümanlara olursan koruyucu bir kalkan

Rabbin yardım gönderir sana Anadolu’dan

*****

Döşeği hasır, karnında taş, derdi ümmetiydi

Değişti zaman, değişti idrak, değişti beşer

Ümmet, “Muhammedi” nefsine emanet etti

*****

Dertlenir mi dersin

Ehli keyif olan paslı yüreklerimiz

Doyar mı dersin

O hiç doymayan midelerimiz

Azap meleği gelir mi dersin

İşkence görürken kardeşlerimiz

Nerede adaletiyle Ömer

Çift başlı kılıcıyla Ali

Hind illerine yardım eden Hamidi Sânî

*****

Susmak bir erdemdir

Giderse yolun hakikatte

Batıl her zaman isyandadır

Bilmez ki yolu hep dalalette

*****

Tevazu artmalı, çıkarken her basamaktan

Arşa ulaşsak da, seviyemiz hep çukurdan

*****

Ah dilim kınarsın hep çekinmeden kardeşini

Bilirsin, yaşamadan vermezsin son nefesini

*****

Hicret etmek midir niyetin, o zaman

Bir dava, bir rehber bir de yoldaş lazım

Yürüsen de dikenli yollarda, başta olmalı

Adanmış bir kul, bir de bitmeyen umut lazım

Mal, mülk ve şöhret geride kalsa ne yazar

Sana katını lütfeden yüce bir Yâr lazım

*****

Günahlar işlenir her neviden şu dünyada

Rızkı veriyor daha Hüda, merhamet onda

*****

Rezil kişiler vezir olmuş insanlar ona vurgun

Hakikat güneş olsa da o zulmetten memnun

*****

Ne zaman mutlu oldu ki Müslüman

Mevsimler her zaman hazan

İşte imtihan dedikleri bu

Gel biraz da sen oyalan

*****

Huzur İslamdaydı

İnsan da oldu eşrefi mahlukat

Kıbleyi batı yaptık yıllardır

İnsan da indi esfeli safiline kadar

*****

Takdir ne der, ömrüm var mı bilmem

Baktım ki heybemde amelim bomboş

Gönül zinde, emeli uzun, yolu hoş

Maksuda varacak yüzüm var mı bilmem

*****

Dinlenmek ne kadar güzel

Görevini hakkıyla yaparsan

Ölüm yakın, şehadet bedel

Dünya imtihanı başarırsan

*****

Hâl’i düşünüp kâl eylemek ancak erdemdir

Kâl edip hâl’den geçmek bize hemdemdir

*****

İnsan olmanın şiarı ne diye sorsan birine

Sıra gelir mi dersin dünyalıklardan edebe

Görürsün onlarca ders doğumdan ölüme

Girer mi dersin bir öğretmen edep dersine

*****

Kurban o ki, en yakin olana adanmış hasret

Akan bir kan, Rabbim içinse, işte teslimiyet

*****

Dünya deniz gibi biz ise hedefine yüzen gemi

Girdikçe su içimize kaybettik hepten kendimizi

*****

Bencillik işgal edince gönülleri

Sözün dilden öte tesiri kalmadı

Ya Rab! dediğinde gönül erleri

Arşın sahibi hiç yalnız bırakmadı

*****

Şükür gerek haline hem de bin defa

Dön de bir bak etrafına ne dertliler gizli

*****

Felek yüklesen de dünyanın derdini üstüme

Sabretmekten başka yoktur sermayem benim

*****

Nasip, hep vaktindedir azizim

Ne önce yaşarsın ne de sonra

*****

Haramlar saldırırken maneviyata her köşeden

En büyük cihattayız nefisle, başarı Rabbimden

*****

Zayıfladı iradeler, meltem esse isyanlardayız

Her gelende ararsak bir hayır, irade-i Haktayız

*****

Her nefes bir sabır

Her gün yeni bir imtihan

Dünyanın mayası sabır

Gel sabrınla oyalan

*****

Yükün ağır milletim, sırtında dünyayı taşıyorsun

Fani sistemler boş, gücünü İslam’dan alıyorsun

*****

Cepheleşme yok, gel de yürüyelim beraber derler

Düşünsene,hak ile batıl ne zaman aynı yolu seçer

*****

15 Temmuz; ateş, ihanet, ölüm ve kurşun demek

15 Temmuz; iman, vatan, şehadet ve diriliş demek

*****

Umutsuzluk niye, nasibe inan

Terk et ataleti, fiili duaya dayan

*****

İmamesi kopmuş tespih taneleri gibi hayatımız

Bir taraf hak derken diğer taraf batıl peşinde

*****

Kimi demokrat, kimi liberal kimi bilmem ne

Müslümanım diyenin var mı ihtiyacı birine

*****

Haramın dayanılmaz cazibesi

Helal yaşamanın zorluğu

Yirmi birinci asır denen zaman

Müslümanların nefisle imtihanı bu

*****

Derdi büyük bir yetimdi Efendimiz

Derdini yetim bırakan ümmet olduk

*****

Gelende mi hayır var gelmeyende mi bir bilsem

Sabırla yoğrulan kaderim, seni bir tanıyabilsem

*****

Düşünürüm, derdim yoksa bir hatam mı var

Sever ise Rabbim kulunu, onun imtihanı var

*****

İmtihandayım diye üzülme

Zorluklar imanı güçlendirir

Hatırla demirin serencamını

Çekiç darbeleriyle çeliklenir

*****

Üstündeki elbise gibidir, bir güzel haslet edeb

Giydiğinde başka mahluk giymediğinde başka

*****

Utanmazın eline geçince cesaret ne kötü

Kalmıyor elde ne namus ne de doğru sözü

*****

Boş kalırsa meydan hakkı savunmak için

Pusudadır batıl, değerlerini yok etmek için

*****

Dindardık, derdimiz vardı, dava adamıydık sözde

Olamadık ehli dünya kadar davasına bağlı özde

*****

Hesaba çekmek gerek

Hesaba çekilmeden önce

Dünyaya aldanmamak gerek

Ahiret hesabına geçmeden önce

*****

Dünya bir cenk alanı, meydan ise vatanım

Ulubatlı yaşar ruhunda, ayaktadır sancağım

Kim umut besler bir bak başka alemlerden

Umut sensin, tek ama tek, vatanım, vatanım

*****

Ey nefsim! değiştirme kisveni seni tanıdım

Amel bozuk, istikamet boş, keyif derler adın

*****

Ey karanlıktan daha kara zalim

Zannetme ki zulmün bâkîdir

Özensen de ceddin firavunlara

Bir Musa yeter tahtını yıkmaya

Kork ölümü öldüren Mursilerden

Bir ölür iseler, binler gelir göklerden

*****

Ne iman kaldı bizde ne de amel

Diriyiz serlevha olunca menfaat

*****

Zaman geçiyor ömür bitiyor

Bitti denilen yerde yenisi başlıyor

Gelen mi hayırlı giden mi bilmeden

Mizân’daki hesabı kimse dert etmiyor

*****

Tanım yap bu çağa desem kısa ve öz

Süflilikten başka bulamazsın bir söz

*****

Tanırsan ecdadını bilirsin kökleri çok derin

Yüz yıllık değil, bin yıllık geçmiş senin

İftihar etmek güzeldir, umuttur senin için

Lakin ecdad yüzüne bakmaya var mı eserin

*****

Zihniyetleri hiç değişir mi sandın

Sütle gelen kefenle gidermiş bilirsin

İmhaydı amaç, inşaayı hiç düşünmediler

Değerlerle savaşarak geldiler bilirsin

Ne zaman dara düşse şu aziz milletim

Düşmanlarla kol kola yürüdüler bilirsin

*****

Bir nesil beklerdin ya üstad, ayağa dikilen

Doğru bildiği yolda hiç kimseyi dinlemeyen

Belki Sakarya’da nur oluğunda seyr eyleyen

Duruşu alemi titreten o nesil kıyamda üstad

*****

Edepsize edepten bahsetmek ancak hakaret olur

Zira mayasız bir hamurdan hangi ekmek umulur

*****

Dertsizsen dön kendine bir düşün

Keyfin kedersizse ahiretin hep hüzün

Kul imtihandadır sevgisi kadar

Gel Rabbinle muhabbetini bir düşün

*****

Mücadele, en büyük mücadele, en mücahede

Uğraşma başkasıyla, düşün halini, koy önüne

*****

Yükseltirsek seslerimizi çatışma çıkar

Söze değer verirsek ilim bir de irfan akar

*****

Oruç mu beni tutuyor ben mi orucu bilemedim

Şeytanlar zincirli, lakin nefisle mücadeledeyim

*****

Yollar dikenli, haramlar yol keser

Yürümek mi, belki, maharet ister

Hırsızlar var, maneviyatına talip

Gücü yetse, imanını eder tahrip

Yol uzun ve zor, düşman ise çetin

İmanını edersen sancak, zafer senin

*****

Oruçsuza neden diye soramam

Çünkü nasipsize bir şey veremem

*****

Kelam edenler görürsün boy boy

Zannedersin ki ehli nasihat erleri

Söylemleri var güzel ve etkili

Lakin hayatları yaşamaktan beri

*****

İnandım deyip bırakanı bütün dünya neylesin

Harlarsan imanını şeytanların çemberindesin

*****

Müslümanım derken bir bir yükselen başlar

Ramazan gelmiş, nefsine esir, oruçsuz başlar

*****

Sesi çok fazla çıkana bakma

Hakkı tutup kaldırana bak evlat

Mutluluğu paylaşana bakma

Zorlukta el uzatana bak evlat

*****

İmtihanları kolay mı sandın

Feleğin çemberinden geç de gel

Yârin kapısından girerim mi sandın

Alıp verdiğin her nefesten sınan da gel

*****

Şehadet bir muştudur

İstikbalin aydınlık yarınlarına

Vatan her daim baki kalacaktır

Kanını şahit kılan evlatlarıyla

*****

İmtihan hayatı değil mi dünyamız

Bazen güneşlidir, gözler kamaşır

Bazen de kararır umutlarımız

Çünkü derdimiz var bizim

İlhamı Rahman’dan alan

Hak yolda, ümmetin derdiyle yoğrulan

Şükür, binlerce şükür Rabbimin takdirine

Davasına hâdim, kendisine kul ettiğine

*****

Zannederiz ki eldeki her şey bizim

Hükmümüz baki, uzun ömür bizim

Bir nefese bile hükmedemeyen biz

Vereni tanırsan, kalır zavallılık bizim

*****

Edep bir tâç imiş, yaşarmış sadece insanlarda

Edepsiz tahta da çıksa, nasibi yoktur insanlıktan

*****

İmandır son kale işgal edilmeyi bekleyen

Öyle iman et ki umut ol, fethi müjdeleyen

*****

Affedilmek mi dilersin

Hayatında affetmeye başla

Berat etmek mi dilersin

Günahlardan uzaklaşmaya başla

Rabbine ulaşmayı mı dilersin

Yalnız O’na kul olmaya başla

*****

Sözünüz kadar değerlisiniz

Sözünüz kadar insan

Dökülüyorsa dilden elfazı küfür

Kararmıştır orada vicdan

*****

Söz konusu olunca ecdadım

Artar hüznüm ve de iftiharım

Laf ederse bir adam! üzülürüm

Hatta geçmişi nedir düşünürüm

*****

Varsa bir evin değerlidir

Varsa bir aracın değerlidir

Varsa bir işin değerlidir

Varsa bir eşin değerlidir

Varsa bir kutsalın değerlidir

Gölgelendiğin ay yıldızlı bayrağın

Yaşadığın vatanın sağ olduktan sonra

*****

Dert de bir hoş mutluluk da

Bilirsen verenin Yâr olduğunu

Dünya hayatı sanma ki boş

Bildiğin kadarsın kul olduğunu

*****

İnsanız

Hata ederiz

Günaha gireriz

Ayak sürçer

Düz zeminde düşeriz

Lakin

Özümüzden yana hiç

Ama hiç şüphe etmeyiz

*****

Bir mücadele tutturduk

Karanlığı yırtan fener gibi

Ne karanlığın koyusu bitti

Ne de fenerdeki ışık

*****

Her şeyden bir hayır umsam

Hayr eder mi şu garip halime

*****

Bir istiğfar, bir tevbe, bir de acziyetim

Rabbime karşı elde yok hiç mazeretim

Takatim lâl olmuş kudretinin önünde

Ömrüm feda yoluna, rahmetine talibim

*****

Değişir hayat

Değişir dünya

Değişir insan

Lakin

Baki kalır dava

Baki kalır Önder

Baki kalır İslam

******

Gerçekleşmeyince umudun

Kırılmasın hiç kolun kanadın

Ya Rabbin takdir etmemiştir

Ya da henüz ona layık olmadın

*****

Nefisler mabed olmuş

Keyifler ise padişah

İstekler şelale olmuş

Haram-Helal, inna lillâh

*****

Yabancıyım ben

Yaşadığım dünyaya ve zamana

Hayata, yaşantıya ve duruşlara

Şiar kılınan inançlara ve davalara

Yabancıyım ben

Gideceğim sanki ansızın buralardan

Misafir ürkekliği akıyor üzerimden

Aslını, yerini, derdini ve bendini arayan

*****

Zalimler zanneder ki dünyayı ben yarattım

Hükmüm bakidir ilelebet sürer saltanatım

Sanma ki yaptığın zulümler kâr kalır yanına

İmhal eder ama cezanı ihmal etmez Rabbim

*****

Şehitler gördüm bugün

Ümmetin acı gözyaşlarını

Dünyadan bir bir eksilen

Ahirette artan başlarını

Firavunlar gördüm bugün

Ecdadına layık olanlarını

Baksan şekline Müslüman

Lakin şeytanın sadık kullarını

*****

Zorlukları büyük bilme

Umudunu hiç yitirme

Dağları da yüksek görme

Onları da aşan bir yol vardır

*****

Rezil kişiler vezir olmuşsa bir toplumda

Alamet arama kıyamet kopmuştur orada

*****

Kalemler yazabilir mi

Senin iznin olmadan

Diller söyleyebilir mi

Sen’den güç almadan

Kararlar çıkabilir mi

Sen’den emir gelmeden

Güç Sen’de

Karar Sen’de

Emir Sen’de

Müsade Sen’de

*****

Coğrafyaların da kaderi vardır

Kimi imtihanlı kimi bol ikramlı

*****

Bir ruhum olsun

Değerleriyle omurgalı olan

Bir sözüm olsun

Akabedeki gibi sadakat kokan

Bir duruşum olsun

Sıratı müstakim kadar sağlam

Bir umudum olsun

Gönlüme asrı saadeti yaşatan

Bir kervanım olsun

Yükü fazlasıyla merhamet olan

Bir davam olsun

Her iki dünyada da mutlu kılan

*****

Mor sümbüllü bağlar gibiyiz

Kendimizi sergilerken topluma

Anladık, yakışıklıyız ve güzeliz

Lakin ibadetine riya karıştırma

*****

Koparsanız ne olur

Bir bir ağacın dallarını

Hayat veren kökler bizde

Buluruz Rahmanın yollarını

*****

Kaderim, bin bir gerçek taşırsın heybende

Çehren farklı gelir, her gün hatta her nefeste

Tanımak ne mümkün, hakikattir yaşanan

Kabulümsün şüphesiz, murad-ı ilahi sende

*****

Okudukça anladım ki ben bir cahilmişim

Dünyayı da bilsem, ilmimle bir zerreymişim

*****

Vatan, ne doğduğun memleket ne de Türkiye

Vatan, kanını şahit kılanların düştüğü her yer

*****

Güneşli günler görecek Kudüs

Ümmete umut olacağı günler

Bugün, yarın ama mutlaka birgün

*****

İsyan etme zorluklarda

Bil ki onlar sana bir ihsan

Görürsün kim sende ne kadar

Sen kimde ne kadarsın

*****

İsteklerimiz deryalar kadar

İhtiyaçlarımız ise damlalar

Hastalığı mı bu zamanın

Hırsları ancak ölüm paklar

*****

Ömür dediğin nedir bilir misin dostum

Doğdum, yaşadım, gördüm ve öldüm

*****

Tanıdığım en kıymetli öğretmenim

Hayatımda yaşadığım tecrübelerim

*****

Gam üstüne bir gam gelmiş

Söyle ben gam eder miyim

Her gelende bir hayır ararsam

Söyle ben şikayet eder miyim

*****

Söylemlerimiz var

Karun kadar zengin

Eylemlerimiz var

Afrikalı kadar fakir

*****

Cesaret kazanmışsa namussuzlar

Sebep aramaya ne hacet

Kaybetmiştir namusunu namuslular

*****

Vereni tanımazsan kalır mı elinde verilen

Şükür gerek, yoksa elinden alır onu Veren

*****

Sabırla yoğrulan mazlum yürekler

Dünya üzerine gelse, güler geçer

*****

Ölüm bir ibret belki bir diriliş

İmtihan aleminin sakinine

Ölüm bir vuslat belki Yâre varış

Ölümü öldüren hâk erlerine

*****

Yüreğim yan ki derdimle

Harlansın paslı imanım

Dilim yüklen gel sözlerimle

Derdimi dünyaya anlatayım

*****

İnanmanın bir bedeli var

Hiç ödedin mi bir düşün

Dün bedel ödedi Sümeyyeler

Uygurlu kardaşım ise bugün

*****

Ararız adım adım yoldaş olacak adamı

Sen adam mısın önce sonra ara adamı

*****

Ayasofyam, mazlum mabedim

Dedemden kalan garip emanetim

Esaretten bükülmüş masum boynun

Sensiz fethi tamam değil Anadolu’nun

Güç vermiş halin bizansın çocuklarına

Fethin yakın, görev Fatih’in torunlarında

*****

Sabır yoruldu

Dertler bitmedi

Nefesler tükendi

İmtihan bitmedi

*****

Cezbedermiş cehenneme giden yolun taşları

Yol ne kötü yolcu da, nefis ve şeytan mimarı

*****

Değerlerim

Mazide kaldı değerlerim

Zaman geldi geçti

Batıdan geldi değerlerim

*****

Edeb, nam-ı diğer besmeledir hayatta

Âlim olsan faydasız

Edep kapısından girmedikten sonra

*****

Sıfatlar

Dünyalık sıfatlar

Ömrü kurban ettiğimiz sıfatlar

Uğrunda insanlığı kaybettiğimiz sıfatlar

Hakka değil, mahlukata kul eden sıfatlar

Kıymetsizdir bizim için tüm arızi sıfatlar

Bizde sadece Allah’a kulluk var

*****

Bir bedeli vardır inandım demenin

Atam Adem’den beri İslam ümmetinin

An gelir geçersin demir taraklardan

An gelir kalırsın izdihamda yalnızlardan

*****

Harama sefer mi var

Kervanlar kurulmuş

Bu ne nizam sıra sıra

Şeytan emir mi buyurmuş

Sorsan isimleri Ali, Veli, Hasan

Kimliklerde de yazar Müslüman

*****

Cesaretine bak küfrün

Ne sadıktır davasına

Tökezlese yoldaşı bir an

Tutup kaldırıyor ayağa

*****

Allah rızasıydı gayemiz

Menfaat nedir bilmezdik

Amacı zamanla araç bildik

Dünyalıktı artık derdimiz

*****

Zaman, keskin bir kılıç

Ömrümü kökten biçtin

Hayatın tek sermayesi

Nefes nefes erittin

Bir ânına hükmüm yok

Beni benden ettin

Yaşamışım, senden habersiz

Geçti bir ömür, kıymetsiz

Kader değil de başka nedir

Seni bizlere anlatan

Bir vardık bir de yokuz

Felahtadır seni tanıyan

*****

Cesaretine bak küfrün

Ne sadıktır davasına

Tökezlese yoldaşı bir an

Tutup kaldırıyor ayağa

*****

Sabır sabır yükselen irademiz var

Zorluklar da neymiş

Adım adım aşacak mecalimiz var

*****

Tevbe vakti sanki kainatın

Kapatınca kar tüm arzı

İstiğfar dilesem Rabbime

Olur muyum kar beyazı

*****

Dalmışken insanoğlu isyan etmenin girdabına

Veriyor Rabbim rahmeti kafirine müslümanına

*****

İyilikler vardı bir zaman, gizli gizli yapılan

Karşılığı insandan değil Rab’den umulan

*****

Dünya bir han sen bir yolcu amelindir bâkî kalan

Niceleri geldi geçti, hayırdadır hoş sadâ bırakan

*****

Sıkıntım var diye dert yanma, sükût yeter sana

Verenin vardır bir bildiği, belki beterinden koruma

*****

Umudun olursa daima Rabbine bağlanan

Ateşini söndüren karıncalar görürsün o an

*****

İşgal altında yürekler ve dilden dökülen kelimeler

Düşünceler bile yabancı, sahtelikte yarışan yüzler

*****

Konuşmak ne kolay, mesele başkası olunca

Halini düşünmek zor, nefsini yenenler ancak

*****

Mazlum bakışlı kabem, boynunu büken nedir

Ebrehenin filleri mi var bakışları tepeden gelir

Ne kibirliler gördün, seni yakıp yıkmaya gelen

Sahibini tanımayanın hakkından ebabiller gelir

*****

Anlamak ne mümkün ümmetin halini

Varlıkla yokluğu bir yaşamakta

Bir taraf yoksulluktan harap olurken

Diğer taraf israfta sınır tanımamakta

*****

Hadislerin var Efendim şerefli olan ve sünnetin

Rabbinin mesajlarını hayatında makes ettiğin

Feda ederdi ashab dünyayı, onları duymak için

Biganeyiz, sözlerini rehber edinemedik Efendim

*****

Gençler var ümmetinden Yâ Nebî seni bekleyen

Nefsine rağmen asrın sahabisi olmayı arzu eden

*****

Ferasetin kadar Müslümansın hercümerç zamanda

Bırak yolun kaybedeni, Kabe’ni tazele her taarruzda

*****

Sevmek de ölçülü olmalı yermek de

Orta yol en iyisi der Peygamber de

Kötü insan yoktur külliyen, iyi de

Numune-i imtisal Nebi’de bile var zelle

*****

Haykırır bu topraklar her gün beş defa İslam olduğunu

Yükselince her bir ezan artırır şeytanın umutsuzluğunu

*****

Dertlerim, sizler gündüzüm ve gecemsiniz

Nefes nefes çektiğim ömrümde

Gerçek dostu hatırlatan vesilelerimsiniz

*****

Bir insanlık olmalı insana insan olmayı anlatan

Yaratandan mülhem fıtratla mahlukata bakan

*****

Oturduğun yere güvenme, bir gün elinden gider

Hükmünü daim sanma, bir sivrisinekle biter

Ne gariptir, insan taht kuracağını sanır dünyada

Gün gelir dört ayaklı tabuta tek biner de gider

*****

Doldurmuşum dünyayı içime, gafletteymişim

Farketmeden irademi nefsime teslim etmişim

Âlem bir imtihandı, emeller uzun zaman kısaydı

Lakin masivaya dalıp hak davamı terk etmişim

*****

Büyüklenme, engin ol, mütevazılık en büyük şiar

Dünyaya da hakim olsan azametin tek sahibi var

*****

Bir uykunun en güzel hali nedir bilir misin anne

Altında toprak üstünde kar cennete uçmak

*****

Mevsim hazan, döküldü kolum kanadım

Bir avuç iman ve sabırdan başka nem kaldı

*****

Vurulur insan sabah akşam dert edindiklerinden

İmtihan büyük, geçme istersen sırat köprüsünden

*****

Hâdimi din olmuş milletim, yadsınamaz hakikât

Üstün değilim milliyetimle sadece Rabbime itaat

*****

Can deyip geçme, bedel âleme

Ölen ölüyor sorumluluk kime ne

*****

Emanet biliriz yâr’ı mülhemdir Yaradan’dan

Âr biliriz konuşmayı geçemez kimse aradan

*****

Yol yürürsün umutla, etrafında sayısız yoldaşla

Sanma kesrettesin, halin değil vahdetten başka

*****

İnanmak ateşten bir gömlek sonrası ise imtihan

Demir taraklarda geç hizaya istersen gel dayan

*****

Kahramanlar vardır mangal gibi yüreği olan

Söz konusu vatansa hayatını ortaya koyan

*****

Denizler, istiğfar deryası olsa, her gün onları içsem

Temizlenmez günahlarım, tek mağfiret Rabbimden

*****

Bir iddian olsun, arkasında duracağın

Dünya yıkılsa bile altından kalkacağın

Unutma ki insan iddiasından vurulur

Sabır gösterenler yolun sonunu bulur

*****

Ne çile çekti bu millet, inandığını yaşayasın diye

Hicap duyar dile gelse başörtü, seni sardım diye

*****

Hazanlarımın sanmaki güz gülleri gibi ömrü kısa

Hüznüm kaderim olmuş,

İnandığım değerler düşerken her gün ayak altına

*****

Değerini bilmek mi dilersin

Öncelik verdiklerine bak yeter

*****

Birleş takvada, farklılıklarınla ümmet ol aşure gibi

Parçalanma, ölüm ölüm yanar yürekler Kerbela gibi

*****

Onlar ki derdim davam dediler

Makamdan mevkiden geçtiler

Gece gündüz hep çile çektiler

Gönül fatihlerine selam olsun

   *****

Dua, dua yükselirken niyazlarım semaya

Münâcâtım namerte değil sadece Allah’a

*****

Nice insanlar bilirim payesiz, ilimde derya

Nice payeliler bilirim, nefsine olmuş parya

*****

Müslüman, bir duruşun olmalı, kutsala bakan

Ânı yaşarken sormalısın, buna ne der Rahmân

*****

Zaman, ahirzaman mı yoksa, emareler çok aslında

Helâl mi haram mı düşünmeyiz, derdimiz yok asla

*****

Tenkidi kabul et dostum, sanma ki bu ihanet

İnsanız, eksiğin bilmek erdem, gel nasihat et

*****

Müslüman diğer Müslümanın aynasıydı hani

Karardı mı kalpler, göremez olduk birbirimizi

*****

Mücadeleye devam et, daha son nefesin kursakta

Değil mi ki bâtıl koşarken durmak yok hakka asla

*****

Aklı idrak etmeyene, fesahat ehli neylesin

Hakikat güneş gibi, göremeyene neylesin

*****

Vuslat, ne zaman, nerede ve hangi halde

Beklemek kaf dağı kadar zor, umut sende

*****

Yegane sermaye ilim, maddeye minnet eylemem

Omurgalı olsun şahsiyet, payeye itibar eylemem

*****

Bayram var, keyif, eğlence ve tatil demek

Bayram var, akraba, ziyaret ve dua demek

*****

İyi görünmek şiâr olmuş gayrısı sarfınazar

İyi olmayı mı dilersin bu dünya sana mezar

*****

Yalnızım deme, bu gafletten emaredir

İnanan her zaman Rabbiyle beraberdir

*****

Derdi vatan olanların pusulası bir, gemisi birdir

Aynı gemideysen dertsizle sevinci bile kederdir

….

Bedel öder vatanına râm olan dertli yürekler

Derdi vatan olanlardan an gelir dünya titrer

*****

Ne kadar büyük olursa olsun şeytanlığın

Seni de yok edecek bir kıyamet var

Sanmaki izzetlidir yükselince o bed sesin

İnana inana kazanacak bir millet var

*****

Zahirdir kıstasımız bir değer atfetmek için

Emekler boş, dışı hoş içi kara şahıslar için

*****

Anlatırız dini okulda camide de va’z ederiz

Yaşamak mı belki birgün ihtiyaç hissederiz

*****

Ne kolaydır konuşmak bol bol hatta şikayet

Budur ancak geri kalanlarda yegâne alâmet

*****

Mahlukat ayrılır bizde insan, hayvan ve bitki

Masum kâtilinin var mı bunlar içinde bir yeri

*****

Bir dava, hem ne dava, her yerden saldırı altında

Anlarım dıştan geleni, içeriden ihanet bambaşka

*****

Yazıyorsa kimliğinde müslüman, yeter mi sandın

Dün doğdun bugün bitti, yarını garanti mi sandın

*****

Kulum desin Rabbim yeter

Dünya sırt dönse kime ne

Son nefesimde iman yeter

Hesap günü gelse kime ne

*****

Yetinen bir nesildik, daha fazlasını ister olduk

Paylaşırdık dünyayı, dünyayı tanımaz olduk

*****

Teker teker şehit olurken kardeşlerin, arz utandı

Ümmet duyarsız, yere düşmeyen sancak utandı

*****

İyi olsa, aşağı olur muydu isminin anlamı ey dünya

Cennet olsan ne kıymeti var aslolan hep darı beka

*****

Bir dünya düşünün, mahlukat korunur nizamla

Sahipsizdir kadîm değerler, dertleri hep İslamla

*****

Nefis, azılı düşman, gelir insana zayıf noktadan

Mücadele büyük, mücadele çetin, nefis ve iman

*****

Zalime etme merhamet hatta selam bile verme

Yıkmalısın tacını tahtını bir an bile aman verme

*****

Temmuz; ateş, ihanet, ölüm ve kurşun demek

Temmuz; iman, vatan, şehadet ve diriliş demek

*****

İhanet işlemişse bir adamın kanına

Bakmaya gerek var mı başka yanına

Kırpma gözünü, uyanık ol ölene dek

Yoksa ateş eder vatanın sol yanına

*****

Bakın, bir daha, el ele tutmuş üç neslin hayatına

Bağ sadece eller olmuş, fark yaşamda, anlayışta

*****

Maharetimiz ne de çok, en iyi hep biziz derken

Dine hizmet mi, birbirimizin ayağına basarken

*****

Kötülüğe karşı bırak bağırmayı

Sen iyiliği artırmaya bak

Doldurmasın bâtıl meydanları

Sen hakkı kaldırmaya bak

*****

Çukur mu çukur densiz konuşur, sözde medeni

Almamış ilhamı Medineden, şeytanın son neferi

*****

Sahibi varsa bir davanın payidar olması haktır

Ameli garip sözü âlî olanın mevti muhakkaktır

*****

Devir haz devri, parya topluyor nefisler

Keyif otorite bedende, gönül şehvete er

*****

Hakkı tanımak mı dilersin, haddini bil yeter

Kıl nefsini terbiye, mütevaziyi Rabbin sever

*****

Tadacam dersen her lezzeti, olamaz derdin İslam

Tabisin emri ilahiye, imtihanda var helal ve haram

*****

Bir tarafımız şeytani diğeri rahmani hal meçhul

Arafta kalmaksa niyetin, dur, sen ol sadece kul

*****

Gür sada yükseliyorsa İslam adına bir adamdan

Kükrüyor orada nefisten ziyade kuvvetli bir iman

*****

İnanmak ne zor bir hal, sınırları aşmamak

Kul iken insan nefsine, inandığını yaşamak

*****

Güz gülleri gibi oldu dost, düşün, söz açılınca

Sürçmesin dilin, bulamazsın kimseyi yanında

*****

Gitmek mi zor kalmak mı bilemedim lakin kader var

İrade benim, yaparım deme, üstünde idare eden var

*****

Sada bırakmalısın hem de hoş bir sada

Dün gelip bugün gidersin kalır bir hatıra

*****

Gideriz, hak yolda gideriz, menfaat ne bilmeyiz

Ahdimiz Akabe kadar İslam’ın gönüllü erleriyiz

*****

Dimağlara talibim, her zaman hatirlanmak için

Unutmak bir ayrılık hem senin hem benim için

*****

Dost şüphe etmez hiç dostundan değil ihanet

Girerse şüphe gönle dostluğun gidişini seyret

*****

İddianız varsa hayatta, vurulursunuz oradan

Başarmanız muhakkak, iddian olursa haktan

*****

Yol var yolcu var, zannetme ki sensin hancı

İki günlük dünya, kalır geride, dert ile sancı

*****

Gündüzü görmek için geceyi yaşatan var

Dağları aşıp engelleri bir bir deviren var

Şikayet etmem hiç derdimden, beklerim

Kâdiri mutlak Rabbimden bir derman var

*****

Beklemek, zor bir kelime, lakin kaderdendir

İstersin maksuda ulaşmak o da vaktindedir

*****

Ümmet olmak rüyaymış, biz hiç Bir değilmişiz

Bir Hilâl uğruna, ümmeti paramparça etmişiz

*****

Ölüm ölüm büyüyen asrın sahabileri

Ölümsüzlüğü tadan Kudüs’ün evlatları

Utanmak bize, hesap bize, kahır bize

Şehadet ispatıdır davanın, iftihar size

*****

Sureti haktan çehreler, duruşlar ve anlayışlar

Hastalığımıdır bu asrın, bin bir yüzlü şahıslar

*****

Kınama dostum kimseyi, dokunur Gayretullaha

Bugün imtihan onun, yarın belki senin başına

*****

Yolun kıymetini bilmek için kayalıktan geçmeli

Dost kılmak için feleğin çemberinden seçmeli

*****

Ne fayda, imkanın gani olsa vadileri dolduran

Bir davaya, bir Yaradana adamadıktan sonra

*****

Yükselir sesimiz birisi Kur’an’a saldırdığında

Düşünmeyiz hiç Kuran ne kadar hayatımızda

*****

Ebu cehil hiç ölmedi, bak kıtalar dolaşıyor

Yok edemediği Kurana torunları saldırıyor

*****

Çehreler aynadır hem içerden hem dışardan

Kiminden huzur gelir sana kiminden hüsran

*****

İnşa etmek mi istersin imha etmeden gel

Yola çıkmak mı dilersin şüphe etmeden gel

*****

Beri olursan seyyieden hasenenle alırsın Beraat

Farkında ol imtihandan, son nefeste imana bak

*****

Eğil boynum eğil ki huzurda toprak gibi olasın

Kul ol tek Rahmana mahluka kale gibi durasın

*****

Zor mu adam bulmak kalabalıklar içinde

Düşündükten sonra yakutu taşlar içinde

*****

Der misin Allah, sağanak yağarken dertler

Mangal gibi imanı, kader der geçer yiğitler

*****

Canlandı baharla kainat,Yaratıcıya kıyam ederken

Düşün insan halini, bunca şükürsüzlüğü yaşarken

*****

Beklemek bir umuttur amacına ulaşmak için

Kaderin ise maksuda varmak, bekle için için

*****

Yaş kırka gelmiş, ömrün neresindeyim bilmem

Verdim son nefesi, bir daha alır mıyım bilmem

*****

Kurtarmaya çalışma dünyayı, kendine bak yeter

Bir iyilik yaptıysan bugün, kendini kârlı say yeter

*****

Kader, zehir olsa bir bâdede, hiç çekinmeden içeriz

İncitse de Yâr’dan gelen oklar, her daim emrindeyiz

*****

Sel geldi geçti, kaldı taş dimdik yerinde

Esti dert rüzgarları, kaldı tecrübe elinde

*****

Düşman arama dışarda

Nefsine bakman yeter

Kükrüyor yanardağ misali

Dizginle, yoksa halin beter

*****

Ses ver Müslüman bilelim ki daha hayattasın

Feryatlar arşa ulaştı sen hala duymaz mısın

*****

Bozuldu anlayışımız almayınca ilhamı İslam’dan

Mekan buldu tağutlar boşalınca meydan Hak’tan

*****

Yollar açık, yollar kapalı, hepsi O’nun elinde

Gözet görevlerini ve sadece O’na kulluk eyle

*****

Düşünün bir davayı, garip geldi işte garip gidiyor

Müslümanım diyen çok, lakin hayata yansımıyor

*****

Korkunun ecele faydası yok, paramparça olacaksın

Takdir eden Rabbim, İsraili yıkmaya memur kılasın

*****

Delili olmalı Müslümanlığın, iman ve amelle

Yaşanmayan ispat edilir mi, kuru bir iddia ile

*****

Duvardaki saatin tıkırtısı, ensemdeki azrailin hışırtısı

Mum gibi tükenir ömrüm, şu gelen ölümün gıcırtısı

*****

Gitti mert yürekliler geride omurgasız şahsiyetler

Yürümekse marifet ister, yolda şekil değiştirenler

*****

Tarumar olmuş gönül, zulmette kandilsiz gezer

Yarılsın gök, insin bin umut, yolu Hak’tan geçen

*****

Kaderden öte bir yol mu var, istersen bir ara

Var mı isteği olan, Rabbinin iradesinden âlâ

*****

İnanmak bedel ister, maşukuna adanmış kalp gibi

Girse de mızrak can evine, şehitliği arzulamak gibi

*****

İmandir seni güçlü kılan, derdindir ayakta tutan

Çalışmak şiarın olsun dinlenmeyi kabire bırakan

*****

Kızıl mı dediniz, sıfatıdır dünyayı kana bulayanların

Şahidiz sultanım yolunun yolcususun Rasulüllah’ın

*****

Derdini usta bilesin kendini ise mütevazi çırak

Öyle yankı derdin ile gelişsin anlayışın kat kat

*****

Düşün ki Müslüman rehbersin, işin çoktur senin

Bakma sağa sola, önce görünmeli senin amelin

*****

Değil mi ki din, mayasıdır toplumun her zaman

Bozulur toplum, yaşamazsa başta dini anlatan

*****

Yazdırır mı bu millet bir daha İstiklal Marşı

Öldü denilen ülkem kükrüyor dünyaya karşı

*****

Ümmet nedir bugün, birbirini yiyenlerden başka

Dün cihad edenler bugün birbirini dışlıyor aşkla

*****

Gördü ise gözlerin yeni doğan güneşi, umut var

Düşün Müslüman, yaşarsan İslamı bir günün var

*****

Sahibi Rabbin ise dinin, o hiç bozulmayacaktır

Geçse de üzerinden asırlar din bâkî kalacaktır

*****

Varsa kaderinde bir çile çekmeden ölmezsin

Sabrını Eyyüb kılarsan, çileyi cennet eylersin

*****

Kararınca vicdanlar, göz görmez kulak duymazmış

Gerçekler güneş kadar olsa, vicdansız tanımazmış

*****

Kalmamış ise fırsat eleştirmekten ziyâde amele

Şaşırmak yok İslamı nüfus cüzdanına terk edene

*****

Yürekte hüzün boğazda düğüm ve yaşlı bakışlar

Bir hilal uğruna ya Râb nice yiğitler canı bağışlar

*****

Çare aramam derdime, takdir eden Sen’sin

İtiraza dilim lâl, iradeleri idare eden Sen’sin

*****

Girse de araya uzun yollar vaki olsa da ayrılık

Gönülden çıkarma yeter firâkı vuslat eder hâlık

*****

Dava baki, dertler baki lakin fanidir bireyler

Baki olsaydı insan, ölür müydü peygamber

*****

Ömür dediğin ne ki dün, bugün belki de yarın

Bak amel defterine ne kadar gelir sevapların

*****

Nefes nefes ör hayatı ve ömrünü davana ada

Geride kalsın hoş bir sada ve içten bir de dua

*****

Kahramanlar vardır mangal gibi yüreği olan

Söz konusu olan vatansa bütün dünyayı yakan

*****

An gelir çekersin besmele başlarsın işine

An gelir çöker ayrılığın hüznü ta ciğerine

*****

Şeriata hayır diye yürürken bak sapıklar çoğaldı

Kıl emr-i ilahiyi rehber, gör sorunlar nasıl azaldı

*****

Nefis kabarınca iman kaçarmış, kaldı süflilikler

Dün ahlaklıydı insan bugün şeytana bile rehber

*****

Dostun olmalı, ulaşmak için gerçek dosta vesile

Sevdiği olmalı Allah’ın ve O hatırlanmalı görünce

*****

Sabırda dalgalar gibi ol sert kayaları yok eden

Hedef muhakkaktır her gün umut tazelersen

*****

Gökler ağladı seller gibi, dağlar yürüdü, havada hüzün

İman galebe çaldı küfre, hakka yürüdü yiğitler bugün

*****

Yanarsa ciğerin gelen her şehadetle

İşte o zaman bu vatan senin

Atmıyorsa kalbin cephedeki Mehmetle

İşte o zaman bu vatanı terk edin

*****

Nasibin varsa dar günde dostumsun gel beri

İyi günün padişahı kıymetsiz, sen menfaat piri

*****

Öğren ilmini irfanını ve bir de bildiğini yaşa

Liyakati esas kıl adalet lazım her gardaşa

*****

Gün batınca bitmiyor hayat yarın yeniden doğar

Üzmesin dertler her zorluktan sonra kolaylık var

*****

Yıldızlar kaydı yine bugün cennete doğru

Yürür hilal için koçyigitler şehadete doğru

*****

Kalkma dedem mezarından mahçubuz sana

Sahip çıkamadık Ayasofya’ya mahpus hala

*****

Dile gelsen ey vatanım anlatsan yaşadıklarını

Uğrunda can alıp can verenlerin destanlarını

*****

Ayrılığın hüzün düşürür gönle dağlar kadar

Vuslat-ı hak ise maksadın o İslâm’ın kadar

*****

Geçer akçe midir bu asırda niteliksiz şahsiyetler

Yaşantı bir ucube Müslümanım diye gezinenler

*****

Toplu vurmak için her daim atmalı yürekler bir

Zafer haktır arınırsa toplum hainlerden bir bir

*****

Şehadetle yoğurdu milletim bayrağını her zaman

Yüksekse şanı, vardır onu yükselten bir kahraman

*****

Üzülme dertlerine nefes almak için dua’n var

Medet yok biçareden içindeki sızıyı duyan var

*****

İhanet eden varsa vatana beridir şeytan ondan

Bekletme aklın satanı kov gitsin bu aziz vatandan

*****

Mekanlar farklı anlayışlar farklı ve de renkler

Dava birse söylem de bir dilde Allahu Ekber

*****

Bilesin şehadet değildir bir ölüm velev ki olsa

İsterse bir can, arama, gerçek iman işte onda

*****

İman var pusmuş sinede iman var dağlar aşar

Öyle iman ver ki Ya Râb mümin şehadete koşar

*****

Bu ne mücadeledir ya Rab şer sağanak sağanak

Şu gelen İslamın ordusu elinde Kur’an ve bayrak

*****

Yoktun mehmedim bir asırdır dünya harap oldu

Özgürlük simsarlarını görenler kıymet bilir oldu

*****

Yürü mehmedim sen yürü ki düşman korksun

Zulümle hakim olanların saltanatı son bulsun

Yetiş Rabbim diyen ümmete gelişin umut olsun

Dualarımız bir, Rabbim seni tuzaklardan korusun

*****

İman varsa imtihan başkadır halin teslimiyet

Verenin hatrı için zehirse gelen olur bal şerbet

*****

Zafer kazanmak için esastır görevde liyakat

Hamaseti bırak aslolan yaptığın işe sadakat

*****

İyilikmiş erdemliler diyarının değişmez maddesi

İyileşemezmiş bu ülkede iyiliğinden vurulan birisi

*****

Çiğnetmişiz benliği dilden maraz görmüşüz

Hayır mi şer mi bilmeden sözler dökmüşüz

*****

En güzel tedavi zamandır yaşadığın dertlere

Sabır sâdık bir dost zaman kıymeti bilenlere

*****

Bir mal düşün ki milletin emanettir sana

Vardır yetimin hakkı kendin gibi bak ona

Kul hakkı deyip geçme mizana ağır gelir

Vazifen devlet ise asıl sen dikkat et buna

*****

Beklemek kayıptır zamandan gelecek rüzgarı

Sen öyle çalış ki rüzgarın yürütsün bu kervanı

*****

İmtihan ki dünyalık verirsin geceni gündüzünü

Bâkî imtihana bakmalı çevirme ondan yüzünü

*****

Vermezsen hakkı haklıya dindar olsan ne fayda

Kıl adaleti payidar Hak olsun hep senden yana

*****

Ey nefsim çabalama izzet-i nefis olmak için

Verdim seni kibirliye meccanen rıza-i ilahi için

*****

Varsa kâinatta haktan yana bir beraberlik

Almalı ilhamını BİR’den gerisi ancak süflilik

*****

Gel dediğin gelmez gitmene müsade edilmez

Beklemek alevli gömlek burada zaman işlemez

*****

Bahar olursa umutlar, açılır dağlardan yollar

Kazanır bu yolda, umudu hakka bağlayanlar

*****

Fırsat kollar dine sövmek için güya Müslüman

İnkarın senin olsun, dine salyanı akıtma aman

*****

Diyemem Müslüman yılbaşı kutlama bu hakarettir

Benzeme başka kavme der elçi mümine bu afettir

*****

Marifet, sürmektir atı hem dağda hem de ovada

Farklı olsa da mekanlar istikamet hep hak yolda

*****

Hayat ve ölüm iki kapı arasında ince bir çizgi

Bir varsın bir yoksun ömür dediğin geldi geçti

*****

Vatan nedir bilmek istersen eğer Akif sana yeter

Ciğerinden çektiği kanla âtiye davayı nakşeder

*****

Yollar çukur yollar diken ve kaygan

Asrın sahabisidir ancak ayakta kalan

*****

Gençler bilirim ümmet için dertlenen

Bir elde ilim diğerinde irfan yüklenen

*****

İstekler çok yetinmek yok nefis haz peşinde

Helaller sürgün haramlar derebeyi zihinlerde

*****

Zaman ahirzaman nefisler bünyede kaptan

Zayıflamış imanlar kötülükler ise kahraman

*****

İman ve cihattir hayatta yegane düstûrumuz

Doğumdan ölüme şehâdet bizim umudumuz

*****

Değişti anlayışlar, şekilde kaldı zühdümüz

Kaçarken dünyadan içine dalıp yürümüşüz

*****

Dağları ben yarattım zannetme

Senden daha büyük Rabbim var

Atan nemruda, firavuna özenme

Sineğe bile geçmeyen hükmün var

*****

Söz etse soysuz ecdadıma lime lime parçalarım

Konuşan paryaya değil ipi elinde tutana bakarım

*****

Hayat bir mücadeledir sürer kıyamet kopana kadar

Kırpma gözünü yoksa uzanır eller başörtüye kadar

*****

Yaradanim, rezzâkım her şeye Mâlik Rabbim

Fedadır ömrüm yoluna merhametine tâlibim

*****

Âşık olursan güneşe, aya fanidir yolda kalırsın

Sen bâkî olanı tut sonunda ilahi aşka ulaşırsın

*****

Ana bir yâr baba bir dağ olur ise hayatta

Sahibisin hazinelerin bollukta ve darlıkta

*****

İnsanlık, varlığında imanın olur insan-ı kâmil

İmansız bir insan, olmaz hiçbir zaman kâmil

*****

Şiarı dünya olanların işi din olsa ne fayda

Hak değilse menzilin taparsın paraya pula

*****

Yâr dert senden derman da umut hangi bahar

Şahdamardan yakın senden başka kimim var

*****

Sözler görürsün süslü sanırsın din ona inmiş

Yaşa be kardeşim önce amelsiz din inmemiş

*****

Dava adamıysan değerlerini yaşamak üzere

Adanmışlık esas olmalı atanmışlıktan ziyade

*****

Fetheden çok Kudüs’ü lafta lakin yok icratı

Alma Yahudinin malını işte Fatihliğin kanıtı

*****

Sürdüler bin umutla sahaya bir Arap baharı

Kudüs de gitti heyhat şu gelen İbrani baharı

*****

Almış Firavunun torunları Kudüs için bir karar

Vurur Rabbim Musa’nın torunlarıyla bir şamar

*****

Tükürün İslam ülkelerinin yüzlerine tükürün

Sahip çıkamıyorsanız Kudüs’e yerlerde sürünün

*****

Kudüs ilk kıblem şerefim haysiyetim ve derdim

Ebrehe’ye karşı Kabe gibi Sahibine havale ettim

*****

Derdin varsa ukbaya dair Haktandır kuvvet

Derdi dünya olanın ne kadr-i var ne kıymet

*****

Lüks debdebe ve gösteriş kanseridir ümmetin

Kaybolması mukadder samimiyetin bereketin

*****

Vatan, ekmeğim, suyum, aşım ve nefesimdir

Ceddimden Atiye şehid verdiğim her yerdir

*****

Günahlar aşikare oldu hem de Müslüman

Öğrenme kardeşim dini eğer buysa İslam

*****

Eriyor manevi değerlerimiz bizi biz yapan

Çekilmek nereye kadar hadi artık toparlan

*****

Dilde söz bitti gönülde muhabbet

Dostluktan dem vuranlar etti ihanet

*****

Zulmette kandiller gibisin ümmetin yollarını açan

Rehber oldu mesajın efendim asırlardır nur saçan

*****

Taşlar içinde yakut yıldızlarda güneş gibisin

Solgun kaldı güller senin varlığınla efendim

*****

Birleşse dünya terk etse hadisi sünneti

Yolun yolum davan davamdır efendim

*****

Uğraşırken ulema noktayla virgülle bir tarafta

Öldürüyor Müslümanlar birbirini diğer tarafta

*****

Sardı ümmetin ufuklarını duman

Sırtlanlar kol geziyor her yer viran

Yükselirken arşı âlâyâ feryad figan

Dilsiz şeytan gibidir bugün susan

*****

Günler geçiyor ömür bitiyor lakin dağarcık boş

Merhamet Ya İlahi döndürme kapından eli boş

*****

Ömrüm mevsimler gibisin bazen kış bazen de yaz

Her şey zıddıyla kâim buna derdim davamı da yaz

*****

Değişti ilim anlayışımız şimdi yeni moda bol tartışma

Yaşanmazsa ilim hayatta sonuç olmaz bundan başka

*****

Kemmiyyete önem verdik keyfiyetten olduk

Kimliksiz kalabalıklar içinde davadan olduk

*****

Öncelenince menfaatler çoğaldı sahte yüzler

Eğri omurgadan çıkar mı hiç içten şahsiyetler

*****

Menfaatler yükümüz oldu nefisler rehber

Dava mı onu unuttuk ders için ölüm yeter

*****

Davası hak olana şeytanlar her yerden saldırır

Umutsuz olma inananlar her daim ayakta kalır

*****

Zaman ahir zaman ibretliktir hayat ve insan

Görüntüler başka nüfus cüzdanı Müslüman

*****

Saldırırken her gün imansız güruhlar İslam’a

Çekilmek kaldı adım adım geriye Müslümana

İslam ne, amel kimde, nerede umut olan dava

Dalınca dünyaya yoksa azaldı mı iman Allah’a

*****

Muhasebe et bugünü bak yine akşam oldu

Günah mı sevap mı hangisi daha ağır oldu

*****

Arama düşmanları dışarıda içine bak yeter

Müslümanlık mı nefs ile mücadele et yeter

*****

Sabır, kıymetli bir yoldaş, yükü ağır ve acı

Dost ararsan sabrı seç, umuttur onun ilacı

*****

Nice insanlar gördü bu millet ve hayatlar

Hakka râm olanlar ve sahte kahramanlar

*****

Saldırınca ehli dünya azalır taşlar surlardan bir bir

Müslüman, davan hakikat, yürü ödün verme bir bir

*****

Aleme âlim olmak istersen ilme hâdim ol

Kıl ahlakı Nebii rehber sonra ilminle âmil ol

*****

Varsa kaderinde gelir Hindden Yemenden

Yoksa takdir birleşse dünya ne gelir elden

*****

Yalansın dünya hem de iki günsün vesselam

Dün gelenler bugün gitti gerisi boş bir kelam

*****

Bizde dava bitti yerine geldi menfaat

Görüntüde Müslüman gerisi teferruat

*****

Bin türlü düşman varken birbirimize bu hınç niye

Kalmadı mı dünyada dinsiz dini anlatmak için

Değil mi ki aynı Nebi kılavuz bu kardeş çelmesi niye

*****

Bedel ödeye ödeye giden bir kervan var

Altaylardan Anadolu’ya kopup gelen

Vatan için canını feda eden yiğitler var

Damla Damla şahitle Rabbine yürüyen

*****

Cehaletine cahil olanlar var mı dünyada eşiniz

Bir gecede kaldık cahil tarihten habersizsiniz

*****

Adam harcamakta tecrübelidir bu ümmet

İnşa etmek neyine imha ederek devam et

*****

Genç adam toparlan artık yakışmaz sana ümitsizlik

Kuracaksa davan dünyaya hâkimiyet ümit SİZsiniz

*****

Görmeyince insan gerçek sanatı ve sanatçıyı

Süflilik çukurunda debelenir bulamaz hakikati

*****

Genç adam davana inan ki payidar olasın

Sabırla imanı yoğur ki dava adamı olasın

*****

Yollar kıvrım kıvrım sona doğru yaklaşırken

Ömrüm haktan bigane an be an tükenirken

*****

Kader haktan gelen inişler ve çıkışlar manzumesi

İnerken vereni unutma çıkarken de imtihan edeni

*****

Be adam sünnetsiz Kuran der durursun

Müslümanları sapkınlıkla yoğurursun

Gitsen bir yere rehbersiz kaybolursun

Rabbim sünnetsiz hayattan bizi korusun

*****

Kaldır hakkı en yükseğe dik dur ve savun

Dökülse yollara dikenler eğmeyesin boyun

*****

İtibar etme şeytanlardan gelen her dürtüye

Yapsın görevini asıl Müslümanlığın nerede

*****

Batı batı dersen bir gün onlar seni batırır

Bak aslın koca bir çınar ne fideler fışkırır

*****

Hareket etmek için güç veren var

Sınırları aşmak için izin veren var

Ebrehelere ebabilleri gönderen var

Kurulan tuzakları boşa çıkaran var

****

Kader mi dedin ne el işler ne ayak ne de kafa

Ol deyince oldurandan başkası boş bir çaba

*****

İnsan ne garip tahrip ederek inşâya çalışıyor

Dön bak tarihe imhayla kimse abâd olmuyor

*****

Şahsiyet bir duruştur hayatta satın alınmaz

Nasipsiz allâme de olsa derman bulunmaz

*****

Güzellik gören gözde değil kalptedir

Görmez iken gözler gönül zindedir

Ediyorsa Rabbin hep ona nazargah

Bırak başkasını hayata kalbinle bak

*****

Dinin adamları din adamı olmuşsa düşünmeli

Varis kılan emaneti Nebi için ne cevap vermeli

*****

Eğitim verilir insana farkındalık üzerine

Fark etmezsen nefes vereni gerisi nafile

*****

Daha fazlasını iste telkiniyle kanaatten olduk

Yeter ki gelsin haramı helali aramaz olduk

*****

Hurafeler mihmandarlarıyla sardı çepeçevre

Kalsak tek başına istikamet Kuran Sünnete

*****

Kerbela biter mi sandın zalimler kıtalar dolaşırken

Yezide ne hacet Müslümanlar birbirlerini boğazlarken

*****

Vicdanlar kararır dimağlar kapanırsa bir gün

                                                                         Kan ve gözyaşından başka ne kalır bir düşün

*****

Sabır yükü ağır beş harften bir kelime

  Çıkmaktır yola üzerinde ümmetin derdiyle

*****

Mâlik değilsin bir şeye kaldı ölüme ramak

Her şeyden önce nefesi veren için yaşamak

*****

Dengeli olmak bir nimettir hayatta bilene

İfrad ve tefridden fayda gelmez hiç kimseye

Numunedir Rasûl ölçüdür Sünnet ve Kuran

Müstakîm ol orta ümmetten ayrılma bir an

*****

Bir medeniyet olmalı mayası merhamet olan

Bir kervan yürümeli azığı tamamen iyilik olan

Bir ülke olmalı mazluma hami zalime şiddetli olan

Bir dava olmalı atam Ademden beri ismi İslam olan

*****

Zaman tek kelime ancak kendisidir hayatın

Hakim olursan maliksin dünyanın ve ukbanın

Bildi ecdadın anın kıymetini hükmetti aleme

Kaybedince başladı düz yolda tökezlemeye

*****

İnsan alacası içinde hayvanınki dışında

Çek sıkıntıyı gör kim var sağında solunda

*****

Söz var dilden çıkar dile kadardır

Söz var gönülden gönüle mekândır

Söz var sahibin özüyle anlam kazanır

Söz var sinede yük hayatta ızdıraptır

*****

Be adam Gelibolu nedir sen bilirmisin

Bir devrin battığı yerde âlem edersin

Arama dedeni zaten o yok burada

Seyyid Onbaşı güllesiyle suyun altında

*****

İçimde hiç dinmeyen iki sızım var

Asırlar geçse bir an küllenmeyen

Biri Mescidi Aksa diğeri Ayasofya

Ümmetin genç fatihlerini bekleyen

*****

Bir gençlik düşün amaçsız gayesiz

Hayat nefse feda dertsiz ahlaksız

Rehber kılmış şeytani dinsiz imansız

Ümmetin geleceğini ıslah et Rabbim

*****

Müslüman nedir İslam nedir

Kur’an nedir Sünnet nedir

İnandım der din yaşamazsan

Mizanda Rabbe cevap nedir

*****

İnsan o ki sözünde her daim adam ola

Geçmişten geleceğe sağlam dura

Zorluklar istikametin bir an bozmaya

Mayası sağlam erenlere selam olsun

*****

İnsan olma bir değerdir

Herkese nasip olmaz

İnsanlığını kaybedenin

Haktan yana yâri olmaz

*****

İmtihandır hayat ölümdür tek gerçek

İnside cinni de bekleyen son gelecek

Bitiş değildir ölüm başlangıç gerçek

Hazırlan Müslüman o bir gün gelecek

*****

Kardeşlik sözde değil özde olmalı

Varlıkta da yoklukta da eşit olmalı

Düşene el hicret edene Ensar olmalı

Kardeşse Müslümanlar birlik olmalı

*****

Ey Oğul kazandım diye gevşeme

Zaman zor tedbiri göz ardı etme

Saldırıyor düşmanlar dört koldan

Al ceddinden ilhamı yürü atiye

*****

Kemiği yoktur dilin döner her yere

Dost düşmana döner, sevgi kedere

Kimi cennete gider kimi cehenneme

Tut onu pişman olmadan bin kere

*****

Bir diriliş hikâyesi yazmalı baştan

Umudun baharı gelmeli göklerden

Tohum atmalı paslanmış yüreklere

Şahlanmalı iman silkinmeli gafletten

*****

Bir derdim olmalı

Kökü Hiraya dayanan

Javadan Endülüs’e uzanan

Mazlumun yanında duran

Daima Hakkı tutup kaldıran

Son nefeste hak hak diyen

*****

İnandığı gibi yaşayan

Varlığını hakka adayan

Canını davaya sunan

Yıkan değil inşâ eden

Karakteri omurgalı olan

Asımın neslini özlüyorum

*****

Bir gençlik olmalı dimdik ayakta

Hakkı önder hakikati hedef bilmeli

Bir gençlik olmalı dimdik ayakta

Nefsi, şeytani ilimle irfanla ezmeli

*****

Mehdi Mehdi diye yaşamaz İslam’ı

Ömür biter ibadetsiz geçer zamanı

Bırak meçhulü değerlendir sen anı

Kıl Hakkı rehber terk et hep masivayı

*****

Müslüman aramaz dışarda düşmanı​

Nefsin yeter eğer bilirsen hakiki zatı

İster senden masivayı hanı hamamı

Değiştirme istikameti kurtar imanı

*****

Ya Rabbi ağırdır ümmetin imtihanı

Geçmiyor günlerin dertsiz bir anı

Ya gönder katından ebabil kuşlarını

Ya da güç ver kaldırmaya imtihanı

*****

Acı sadece bir his midir yürekte

Her gören tadar mı tâ ciğerde

Kardeşse dinden, birdir kederde

Bölmeli ekmeği uzatmalı İdlibe

*****

Doğmuşsa güneş bir gün yeniden

Bitmemiştir umut gayret yeniden

Kopsa da kıyamet dikmeli yeniden

Vermeli hakkını​ her nefesin yeniden

*****

Dünya gemisi hedefe yol alırken

Mukadder ömür gün gün erirken

Müslim İslam’dan​ bigâne yaşarken

Üç aylar gelse ne olur ölüm gelse

*****

Her buğday unundan ekmek olmaz

Her insanım diyenden dost olmaz

Her ilim sahibinden de âlim olmaz

Özü Kuran sözü Sünnet olmayınca

*****

Müslüman seç safini bir silkelen

Ya olduğun gibi ya göründüğün ol

Bir elde İslam diğerinde küfür taşıyan

Kalma arafta istikametin hakka ol

*****

Bir örtü bir sakal mıdır Müslümanlık

O mahlûkatta da var vermiş Hâlık

İslam’sa davan bu bir iddiadır

Ameldir ispatı gerisi ancak şaklabanlık

*****

Küfür tek millet der hep dururuz

Sabah akşam gayri İslam oluruz

Ey Müslüman düşün önce biraz

Hayatın İslam mı mizana vururuz

*****

Dert etme adamın şahsiyetini

Sana başka diğerine başka halini

Karakter omurgadır süt ile gelir

Kefenle gider değişmez minvali

*****

Dur ey yolcu burası Çanakkale

Ecdâd cenneti sessiz geç hele

Şehadet imanın ispatıdır burada

Geçse yıllar değişmez bir kere

*****

Kudüs ilk kâbem mahsun olma

Ezansız kalsan da biran yıkılma

Gelecektir yeniden Selahattinler

Zalimin zulmünü yerle yeksana

*****

Bir yemin ettik Akabede Rabbimize

Kardeşliğimiz bir din bir olsun diye

Bir yemin ettik Hudeybiye’de Rasûle

Son nefese kadar hilal düşmesin diye

*****

Ya Rabbi, tarif edemem yüceliğini

Kifayetsizdir kelimeler anlatmaya

Eksik etme üzerimizden rahmetini

Bu aciz bu garip bu fakir kullarına

*****

Ya Rab bu aciz kuluna acı

Günahı çoktur sensin ilacı

Muhtaç eyleme başkasına

Gaffarsın Rahimsin sen acı

*****

Aldatıcıdır dünya hayatı biline

Düşmüşüz zevk-ü sefa peşine

Gidenlerin dönmediği bir yolda

Gelen ölüm olsa dönmez geriye

*****

Ey Oğul dinle hele gel bir an

Olma yoldaş ceddine ok atan

Koru vatanı etme sarfı nazar

Hem batıdan hem pirinçteki taştan

*****

Derdim hoş gelirsin bana verenden

Sahibine küsüp sırt dönmem senden

Verenin vardır elbet bir bildiği

Onun hatırına hoştur senden her gelen

*****

Yol vardır Hak yolu gerisi boş

Eyleme faniyi rehber Hakka koş

Üç günlük dünyanı etme heder

Kıl Nebiyi önder daim Rabbe koş

*****

İnsanlar bilirim eğilip bükülen

Bir değil bin tane yüzü görülen

İnsanlar bilirim davası hak olan

Varlıkta yoklukta da ayakta kalan

*****

Yoktur bizde kıymet

İnsan için verilen

Hayattayken terk et

Ölünce minnet edilen

*****

Adam harcamak kolay milli olursa

Memleketim der gecesi gündüz olursa

Anlaşılmazmış hayattayken iyiler

Bugün Tayyip dün ise Abdülhamitler

*****

Derdimiz bir davamız bir

Hedefe giden erlerimiz bir

Sen gamlanma be yiğidim

Her şeyi var eden Rabbimiz bir

*****

Her gün dünden bir tecrübedir bilene

Dostu düşmanı birbirinden ayırt edene

Kof kalabalıklar içindeki yalnızlığını

Düştüğünde acı ile görene

*****

İnandığı gibi yaşayanlara

Her nefesini hakka adayanlara

Engelleri bir bir aşanlara

Gönüller serverinden selam olsun

*****

Yolumuz belli yönümüz belli

Hedefe kitlenen okumuz belli

Numune-i imtisal rehberimiz belli

Davasına ram erenlere selam olsun

*****

Ya Rabbi dert senden derman senden

Gönüller fermanı senden aş senden

Halk eyle rızkımızı muradın helalinden

Kıl yolu kolay gönder himmetinden

*****

Ya Rasûlellâh! seni görmeden sevdik

Girse de araya yıllar hep dost bildik

Bilemesek de kıymetini bu çağda

Sahabe gibi emanetine gönül verdik

*****

İmtihandır tâbîdir insan bir düşünceye

Kimisi hakka asker kimi ise şeytana

İstikamet bulur davalar iki yönden bilesin

Birinde Ebu Cehile diğerinde peygambere

*****

Utanmak gerek yerde yatan şehidden

Sahip çıkmış aksaya vurulmuş ciğerden

Kardeşindir o bacındır hem namusun

Sahip çıkmazsan caniden mi umsun

*****

Müslüman vardır sadece kimliklerde

Müslüman vardır sadece biçimlerde

Bırakacaktır görevi şeytan ve nefis

Vazifeyi üstlenen Müslümanı görünce

*****

Ya Rabbi! senden gelene itiraz ne haddime

Dert vermek sevmektir gerisi bir tür bahane

Seven sevdiğinin sevgisini sınar her vesile

Kahrında hoş lütfunda hoş senden gelene

*****

Yaratılmamıştır hiçbir şey boşuna

Çektiğin sıkıntılar dertler bile

Sınarmış Rabbim imanın gereğince

Anlayışın ve imanın büyüsün diye

*****

Bilinmezleri bilen sensin

Görünmezleri gören sensin

Kaderimizi kuran sensin

Hayr eyle bu aciz kuluna

*****

Anlayışlar değişti duruşlar değişti

Saygı gösterilen oturuşlar değişti

Evlattan babaya bakışlar değişti

Haramlar vicdanda bey olunca

*****

Mahcup olmak insan olmaktır

Yaptıklarına karşı özrü sunmaktır

Sen kaybetmişsen insanlığını

Utanmanı beklemek ahmaklıktır

*****

Zorluklar aşılır engeller geçilir

Umutlar hep taze bir gün yeşerir

Sanma ki gitmekte her şey başıboş

Aldığın her nefes bile kaderdendir

*****

Gündüzle birlikte geceyi veren

Zorluktan sonra kolaya ulaştıran vardır

Gamlanma yiğidim az soluklan

İmtihan için derdi tasayı yaratan vardır

*****

Sanma ki dünya hep zevk ve sefa

Ânı yaşayanlar çekerler çok cefa

Keyfin tadı anlıktır alırsın bir nefes

Ödersin ahirette bedel nefes nefes

*****

Muhasebe etmeli hayatı incelemeli

Önceliği her zaman nefse vermeli

Günahları bulup afla temizlemeli

Bayram o an bayram olur bilinmeli

*****

Hak hukuk kutsaldır her daim biliriz

Maske olarak kullananla derdimiz

Aranır mı hiç hak yakıp yıkmakla

İmhadan inşa çıkmaz bunu biliriz

*****

Kardeştir Müslümanlar ilahi emirdir

Ensar olursan muhacire bu geçerlidir

Düşmansa Müslüman Müslümana

Bu nice kardeşliktir getir bir delil

*****

Günler geçiyor ömürler bitiyor

İnsan nefsi peşinde hayat tüketiyor

Dün doğanların​ bugün namazı kılınıyor

Son nefeste iman diyene selam olsun

*****

Ey oğul rehber kıl hep bâkî olanı

Geçse de yıllar dimdik ayakta kalanı

Aldanma akşam batıp sabah çıkanı

Kılavuz kıl, mesajı hep hak olanı

*****

Olmuşsa amacınız Katar Katar para

Düşünmezsiniz kardeşinizi hiçbir ara

Yürürseniz hep Yahudi ile kol kola

Müslümanım diye gezme Allah aşkına

*****

Rabbim paramparça olduk cemet bizi

Davayı bırakıp rehber kıldık nefsimizi

İstikamet ver yolun üzere katından

Başka yol yok kurtuluş tek zatından

*****

İnsan arıyorum kalabalıklar içinde

Bedende ruh, hayatta nefesim olsun

İnsan arıyorum imanı amel içinde

Akabedeki sözün Bedirde ispatı olsun

*****

Kurulmamıştır bu devlet bunu hakkıyla bilin

Ne gösteri yapmak ne yollarda yürümek için

*****

Allah rızasını dilde pelesenk ederiz

Kul rızasını Hak’tan önce severiz

Olmasa menfaat görevi terk ederiz

Davaya adanan gönüllere selam olsun

*****

Lut kavminin torunları naralar atarken

Pisliklerini bir bir meydana saçarken

Harama alkış helale çelme takarken

Garipler hürmetine azap etme Rabbim

*****

Müslümanız kimlikte yazdığıyla

Ne ezanda kulağımız var ne de oruçta

Din bozar bizi yaşamalı tüm hayatı

Doğarken ezan yeter musallada da dua

*****

Sorarsan İslam diye bir derdi yok

Ramazan gelmiş oruçtan nasibi yok

Konuşunca mangalda kül bırakan yok

İslamsa dininiz bundan Nebinin haberi yok

*****

Nasihat iyidir başkasına söylersen

Bak etrafına öncelik kim istersen

Gelir mi kirli nehirden temiz su

İlk kendine bak bırak gayriyi istersen

*****

Konuşunca övünmeyi ihmal etmeyen

Dünyada sadece kendini âlim gören

Okuduğu besmeleyle hafız zanneden

Haddin bilmeyen acizlerden koru Rabbim

*****

Geç be adam işine bak köşede dur

Adalet diye bırakmadın ülkede huzur

Söz edeceksen adalet ve eşitlikten

Temizle geçmişini sonra yanıma otur

*****

Her şeyi gören hesapları döndüren var

İstemesen de her şeyi takdir eden var

Bugün kendince plan yapanların

Yarın karşısına bir Musa çıkaran var

*****

Ey oğul uyanık ol her an kolla ardını

Düşmanlara karşı al bütün gardını

Bekleme hasmını hep karşından

Bekler hainler göz kırptığın bir anı

*****

Vatan bir din bir dil bir amaç bir

Hedefe giderken dillerde hep tekbir

Gamlanma şehidim konu vatansa

Ölüm ölüm diriliriz yıktırmayız asla

*****

Gel ey Peygamber gör ümmetini

İnkârla tefrike kurban giden Risâletini

Hadissiz Kurani telkin ederken

Sözde âlimlerle yok olan sünnetini

*****

İmandir insanı bağlar sağlam kulpa

Nasipsizler ulaşamaz bu nimete asla

Yağmur olup gelse dertler kederler

Dönmez imanindan sonu ölüm olsa

*****

Kalk ey fetih nesli kalk ayağa

Kır prangayı selam ver Aksa’ya

Çiğnenmekte şeref ve namusun

Kalk ki ayağa Yahudiler korksun

*****

Ölüm var ölüm sen istemesen de

Sağlam kuleleri mesken etsen de

Müslümanı ezip kâfiri sevsen de

Ölüm var ölüm sen istemesen de

*****

Gönül dünden yorgun dil ise bîzâr

Umutlar kırık bitmektedir azar azar

Yerden ümit yok göklerden bir nazar

Himmet senden kıl kuluna mazhar

*****

Adalet güzelidir hâkimde olursa

Merhamet güzeldir liderde olursa

Örtünmek güzeldir kadında olursa

İnsanlık güzeldir Müslümanda olursa

*****

Dert etme haramın taht kurmasından

Müslim yılmaz şeytandan gelen oktan

Sen helâli tut şaşma gerisi gelir haktan

Harama kapalı olan gönle selam olsun

*****

Rehberler bulur insan takip edilen

Adar hayatı hiç sorgu sual etmeden

Yol ne kılavuz kim istikamet nereye

Dur biraz düşün ömrün bitmeden

*****

Anlatmakta Kuran geçmiş ümmetleri

Tekerrür etmesin diye tarih bizleri

Dün Ashabı Uhdud bugün Arakanlıları

Ders alsaydık yaşar mıydık bunları

*****

Tartışmadır en büyük marifetimiz

Alimmiş gibi dini harman eyleriz

Okutsan besmelede bin hata ederiz

Cehaletini bilenlerden kıl Rabbim

*****

Nasihat eden de çok fetva veren de

Konuşunca kendini âlim zanneden de

Sözü Müslüman ameli küfür eden de

Bildiklerini uygulayandan et Rabbim

*****

Bir elde Kuran bir elde Sünnet olmalı

Çift kanat varken biri bırakılmamalı

Şeytan durmaz dini parçalamak için

Bugün Sünnet yarın Kuranı imha için

*****

Nefis, mücadele meydanı, muhatap

Şerde yoldaş hayırda gönle handikap

Düşman diye şeytanı mı tanırsın

Nefis ona üstad kul ise elinde mızrap

*****

Bilmediğini bilmek bir erdemdir bilene

Bildiğiyle amel etmek esastır herkese

Tavsiye eder âlimler haddin bilmeyi

İmanın şartından sonra kendin bilmeyi

*****

Başa dön tuşu
Sosyal Medya Takip Bildirimi

Bizi sosyal medya hesaplarınızdan takip edebilirsiniz.