DERDİM DAVAM

Onları ki derdim davam dediler

Makamdan mevkiden geçtiler

Gece gündüz hep çile çektiler

Gönül fatihlerine selam olsun

İnsan alacası içinde hayvanınki dışında

Çek sıkıntıyı gör kim var sağında solunda

Söz var dilden çıkar dile kadardır

Söz var gönülden gönüle mekândır

Söz var sahibin özüyle anlam kazanır

Söz var sinede yük hayatta ızdıraptır

Be adam Gelibolu nedir sen bilirmisin

Bir devrin battığı yerde âlem edersin

Arama dedeni zaten o yok burada

Seyyid Onbaşı güllesiyle suyun altında

İçimde hiç dinmeyen iki sızım var

Asırlar geçse bir an küllenmeyen

Biri Mescidi Aksa diğeri Ayasofya

Ümmetin genç fatihlerini bekleyen

Bir gençlik düşün amaçsız gayesiz

Hayat nefse feda dertsiz ahlaksız

Rehber kılmış şeytani dinsiz imansız

Ümmetin geleceğini ıslah et Rabbim

Müslüman nedir İslam nedir

Kur’an nedir Sünnet nedir

İnandım der din yaşamazsan

Mizanda Rabbe cevap nedir

İnsan o ki sözünde her daim adam ola

Geçmişten geleceğe sağlam dura

Zorluklar istikametin bir an bozmaya

Mayası sağlam erenlere selam olsun

İnsan olma bir değerdir

Herkese nasip olmaz

İnsanlığını kaybedenin

Haktan yana yâri olmaz

İmtihandır hayat ölümdür tek gerçek

İnside cinni de bekleyen son gelecek

Bitiş değildir ölüm başlangıç gerçek

Hazırlan Müslüman o bir gün gelecek

Kardeşlik sözde değil özde olmalı

Varlıkta da yoklukta da eşit olmalı

Düşene el hicret edene Ensar olmalı

Kardeşse Müslümanlar birlik olmalı

Ey Oğul kazandım diye gevşeme

Zaman zor tedbiri göz ardı etme

Saldırıyor düşmanlar dört koldan

Al ceddinden ilhamı yürü atiye

Kemiği yoktur dilin döner her yere

Dost düşmana döner, sevgi kedere

Kimi cennete gider kimi cehenneme

Tut onu pişman olmadan bin kere

Bir diriliş hikâyesi yazmalı baştan

Umudun baharı gelmeli göklerden

Tohum atmalı paslanmış yüreklere

Şahlanmalı iman silkinmeli gafletten

Bir derdim olmalı

Kökü Hiraya dayanan

Javadan Endülüs’e uzanan

Mazlumun yanında duran

Daima Hakkı tutup kaldıran

Son nefeste hak hak diyen

İnandığı gibi yaşayan

Varlığını hakka adayan

Canını davaya sunan

Yıkan değil inşâ eden

Karakteri omurgalı olan

Asımın neslini özlüyorum

Bir gençlik olmalı dimdik ayakta

Hakkı önder hakikati hedef bilmeli

Bir gençlik olmalı dimdik ayakta

Nefsi, şeytani ilimle irfanla ezmeli

Mehdi Mehdi diye yaşamaz İslam’ı

Ömür biter ibadetsiz geçer zamanı

Bırak meçhulü değerlendir sen anı

Kıl Hakkı rehber terk et hep masivayı

Müslüman aramaz dışarda düşmanı?

Nefsin yeter eğer bilirsen hakiki zatı

İster senden masivayı hanı hamamı

Değiştirme istikameti kurtar imanı

Ya Rabbi ağırdır ümmetin imtihanı

Geçmiyor günlerin dertsiz bir anı

Ya gönder katından ebabil kuşlarını

Ya da güç ver kaldırmaya imtihanı

Acı sadece bir his midir yürekte

Her gören tadar mı tâ ciğerde

Kardeşse dinden, birdir kederde

Bölmeli ekmeği uzatmalı İdlibe

Doğmuşsa güneş bir gün yeniden

Bitmemiştir umut gayret yeniden

Kopsa da kıyamet dikmeli yeniden

Vermeli hakkını? her nefesin yeniden

Dünya gemisi hedefe yol alırken

Mukadder ömür gün gün erirken

Müslim İslam’dan? bigâne yasarken

Üç aylar gelse ne olur ölüm gelse

Her buğday unundan ekmek olmaz

Her insanım diyenden dost olmaz

Her ilim sahibinden de âlim olmaz

Özü Kuran sözü Sünnet olmayınca

Müslüman seç safini bir silkelen

Ya olduğun gibi ya göründüğün ol

Bir elde İslam diğerinde küfür taşıyan

Kalma arafta istikametin hakka ol

Bir örtü bir sakal mıdır Müslümanlık

O mahlûkatta da var vermiş Hâlık

İslam’sa davan bu bir iddiadır

Ameldir ispatı gerisi ancak şaklabanlık

Küfür tek millet der hep dururuz

Sabah akşam gayri İslam oluruz

Ey Müslüman düşün önce biraz

Hayatın İslam mı mizana vururuz

Dert etme adamın şahsiyetini

Sana başka diğerine başka halini

Karakter omurgadır süt ile gelir

Kefenle gider değişmez minvali

Dur ey yolcu burası Çanakkale

Ecdâd cenneti sessiz geç hele

Şehadet imanın ispatıdır burada

Geçse yıllar değişmez bir kere

Kudüs ilk kâbem mahsun olma

Ezansız kalsan da biran yıkılma

Gelecektir yeniden Selahattinler

Zalimin zulmünü yerle yeksana

Bir yemin ettik Akabede Rabbimize

Kardeşliğimiz bir din bir olsun diye

Bir yemin ettik Hudeybiye’de Rasûle

Son nefese kadar hilal düşmesin diye

Ya Rabbi, tarif edemem yüceliğini

Kifayetsizdir kelimeler anlatmaya

Eksik etme üzerimizden rahmetini

Bu aciz bu garip bu fakir kullarına

Ya Rab bu aciz kuluna acı

Günahı çoktur sensin ilacı

Muhtaç eyleme başkasına

Gaffarsın Rahimsin sen acı

Aldatıcıdır dünya hayatı biline

Düşmüşüz zevk-ü sefa peşine

Gidenlerin dönmediği bir yolda

Gelen ölüm olsa dönmez geriye

Ey Oğul dinle hele gel bir an

Olma yoldaş ceddine ok atan

Koru vatanı etme sarfı nazar

Hem batıdan hem pirinçteki taştan

Derdim hoş gelirsin bana verenden

Sahibine küsüp sırt dönmem senden

Verenin vardır elbet bir bildiği

Onun hatırına hoştur senden her gelen

Yol vardır Hak yolu gerisi boş

Eyleme faniyi rehber Hakka koş

Üç günlük dünyanı etme heder

Kıl Nebiyi önder daim Rabbe koş

İnsanlar bilirim eğilip bükülen

Bir değil bin tane yüzü görülen

İnsanlar bilirim davası hak olan

Varlıkta yoklukta da ayakta kalan

Yoktur bizde kıymet

İnsan için verilen

Hayattayken terk et

Ölünce minnet edilen

Adam harcamak kolay milli olursa

Memleketim der gecesi gündüz olursa

Anlaşılmazmış hayattayken iyiler

Bugün Tayyip dün ise Abdülhamitler

Derdimiz bir davamız bir

Hedefe giden erlerimiz bir

Sen gamlanma be yiğidim

Her şeyi var eden Rabbimiz bir

Her gün dünden bir tecrübedir bilene

Dostu düşmanı birbirinden ayırt edene

Kof kalabalıklar içindeki yalnızlığını

Düştüğünde acı ile görene

İnandığı gibi yaşayanlara

Her nefesini hakka adayanlara

Engelleri bir bir aşanlara

Gönüller serverinden selam olsun

Yolumuz belli yönümüz belli

Hedefe kitlenen okumuz belli

Numune-i imtisal rehberimiz belli

Davasına ram erenlere selam olsun

Ya Rabbi dert senden derman senden

Gönüller fermanı senden aş senden

Halk eyle rızkımızı muradın helalinden

Kıl yolu kolay gönder himmetinden

Ya Rasûlellâh! seni görmeden sevdik

Girse de araya yıllar hep dost bildik

Bilemesek de kıymetini bu çağda

Sahabe gibi emanetine gönül verdik

İmtihandır tâbîdir insan bir düşünceye

Kimisi hakka asker kimi ise şeytana

İstikamet bulur davalar iki yönden bilesin

Birinde Ebu Cehile diğerinde peygambere

Utanmak gerek yerde yatan şehidden

Sahip çıkmış aksaya vurulmuş ciğerden

Kardeşindir o bacındır hem namusun

Sahip çıkmazsan caniden mi umsun

Müslüman vardır sadece kimliklerde

Müslüman vardır sadece biçimlerde

Bırakacaktır görevi şeytan ve nefis

Vazifeyi üstlenen Müslümanı görünce

Ya Rabbi! senden gelene itiraz ne haddime

Dert vermek sevmektir gerisi bir tür bahane

Seven sevdiğinin sevgisini sınar her vesile

Kahrında hoş lütfunda hoş senden gelene

Yaratılmamıştır hiçbir şey boşuna

Çektiğin sıkıntılar dertler bile

Sınarmış Rabbim imanın gereğince

Anlayışın ve imanın büyüsün diye

Bilinmezleri bilen sensin

Görünmezleri gören sensin

Kaderimizi kuran sensin

Hayr eyle bu aciz kuluna

Anlayışlar değişti duruşlar değişti

Saygı gösterilen oturuşlar değişti

Evlattan babaya bakışlar değişti

Haramlar vicdanda bey olunca

Mahcup olmak insan olmaktır

Yaptıklarına karşı özrü sunmaktır

Sen kaybetmişsen insanlığını

Utanmanı beklemek ahmaklıktır

Zorluklar aşılır engeller geçilir

Umutlar hep taze bir gün yeşerir

Sanma ki gitmekte her şey başıboş

Aldığın her nefes bile kaderdendir

Gündüzle birlikte geceyi veren

Zorluktan sonra kolaya ulaştıran vardır

Gamlanma yiğidim az soluklan

İmtihan için derdi tasayı yaratan vardır

siir_dosyalar/image001.jpg

Sanma ki dünya hep zevk ve sefa

Ânı yaşayanlar çekerler çok cefa

Keyfin tadı anlıktır alırsın bir nefes

Ödersin ahirette bedel nefes nefes

Muhasebe etmeli hayatı incelemeli

Önceliği her zaman nefse vermeli

Günahları bulup afla temizlemeli

Bayram o an bayram olur bilinmeli

Hak hukuk kutsaldır her daim biliriz

Maske olarak kullananla derdimiz

Aranır mı hiç hak yakıp yıkmakla

İsmin Gezi Parkı olsa siler geçeriz

Kardeştir Müslümanlar ilahi emirdir

Ensar olursan muhacire bu geçerlidir

Düşmansa Müslüman Müslümana

Bu nice kardeşliktir getir bir delil

Günler geçiyor ömürler bitiyor

İnsan nefsi peşinde hayat tüketiyor

Dün doğanların? bugün namazı kılınıyor

Son nefeste iman diyene selam olsun

Ey oğul rehber kıl hep bâkî olanı

Geçse de yıllar dimdik ayakta kalanı

Aldanma akşam batıp sabah çıkanı

Kılavuz kıl, mesajı hep hak olanı

Olmuşsa amacınız Katar Katar para

Düşünmezsiniz kardeşinizi hiçbir ara

Yürürseniz hep Yahudi ile kol kola

Müslümanım diye gezme Allah aşkına

Rabbim paramparça olduk cemet bizi

Davayı bırakıp rehber kıldık nefsimizi

İstikamet ver yolun üzere katından

Başka yol yok kurtuluş tek zatından

İnsan arıyorum kalabalıklar içinde

Bedende ruh, hayatta nefesim olsun

İnsan arıyorum imanı amel içinde

Akabedeki sözün Bedirde ispatı olsun

Kurulmamıştır bu devlet bunu hakkıyla bilin

Ne gösteri yapmak ne yollarda yürümek için

Allah rızasını dilde pelesenk ederiz

Kul rızasını Hak’tan önce severiz

Olmasa menfaat görevi terk ederiz

Davaya adanan gönüllere selam olsun

Lut kavminin torunları naralar atarken

Pisliklerini bir bir meydana saçarken

Harama alkış helale çelme takarken

Garipler hürmetine azap etme Rabbim

Müslümanız kimlikte yazdığıyla

Ne ezanda kulağımız var ne de oruçta

Din bozar bizi yaşamalı tüm hayatı

Doğarken ezan yeter musallada da dua

Sorarsan İslam diye bir derdi yok

Ramazan gelmiş oruçtan nasibi yok

Konuşunca mangalda kül bırakan yok

İslamsa dininiz bundan Nebinin haberi yok

Nasihat iyidir başkasına söylersen

Bak etrafına öncelik kim istersen

Gelir mi kirli nehirden temiz su

İlk kendine bak bırak gayriyi istersen

Konuşunca övünmeyi ihmal etmeyen

Dünyada sadece kendini âlim gören

Okuduğu besmeleyle hafız zanneden

Haddin bilmeyen acizlerden koru Rabbim

Geç be adam işine bak köşede dur

Adalet diye bırakmadın ülkede huzur

Söz edeceksen adalet ve eşitlikten

Temizle geçmişini sonra yanıma otur

Her şeyi gören hesapları döndüren var

İstemesen de her şeyi takdir eden var

Bugün kendince plan yapanların

Yarın karşısına bir Musa çıkaran var

Ey oğul uyanık ol her an kolla ardını

Düşmanlara karşı al bütün gardını

Bekleme hasmını hep karşından

Bekler hainler göz kırptığın bir anı

Vatan bir din bir dil bir amaç bir

Hedefe giderken dillerde hep tekbir

Gamlanma şehidim konu vatansa

Ölüm ölüm diriliriz yıktırmayız asla

Gel ey Peygamber gör ümmetini

İnkârla tefrike kurban giden

Risâletini Hadissiz Kurani telkin ederken

Sözde âlimlerle yok olan sünnetini

İmandir insanı bağlar sağlam kulpa

Nasipsizler ulaşamaz bu nimete asla

Yağmur olup gelse dertler kederler

Dönmez imanindan sonu ölüm olsa

Kalk ey fetih nesli kalk ayağa

Kır prangayı selam ver Aksa’ya

Çiğnenmekte şeref ve namusun

Kalk ki ayağa Yahudiler korksun

 

Ölüm var ölüm sen istemesen de

Sağlam kuleleri mesken etsen de

Müslümanı ezip kâfiri sevsen de

Ölüm var ölüm sen istemesen de

 

Gönül dünden yorgun dil ise bîzâr

Umutlar kırık bitmektedir azar azar

Yerden ümit yok göklerden bir nazar

Himmet senden kıl kuluna mazhar

 

 

Adalet güzelidir hâkimde olursa

Merhamet güzeldir liderde olursa

Örtünmek güzeldir kadında olursa

İnsanlık güzeldir Müslümanda olursa

 

Dert etme haramın taht kurmasından

Müslim yılmaz şeytandan gelen oktan

Sen helâli tut şaşma gerisi gelir haktan

Harama kapalı olan gönle selam olsun

 

 

Rehberler bulur insan takip edilen

Adar hayatı hiç sorgu sual etmeden

Yol ne kılavuz kim istikamet nereye

Dur biraz düşün ömrün bitmeden

 

 

Anlatmakta Kuran geçmiş ümmetleri

Tekerrür etmesin diye tarih bizleri

Dün Ashabı Uhdud bugün Arakanlıları

Ders alsaydık yaşarmıydık bunları