Özgeçmiş

DOÇ. DR. MUSTAFA ÖZTOPRAK  1978 yılında Konya’da doğdu. İlkokuldan sonra Konya-Meram Dere Kur’an Kursu’nda hafızlık yaptı. Konya-Merkez İmam-Hatip Lisesi’ni 1999, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini 2003 yılında bitirdi. 2003–2006 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimler Ana Bilim Dalı Hadis Bilim Dalında “Târîhu Bağdâd’da Ebû Hanîfe İle İlgili İddiaların Değerlendirilmesi” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2003–2006 ve 2009–2012 yıllarında Konya, Afyonkarahisar ve Malatya illerindeki farklı camilerde İmam-Hatiplik görevinde…

Read More